Inmiddels ein tradisie en ein begrip op de vastelaoveskalender is Jocus Joetsaovend. Auk in 2020, te weite zaoterdaag 15 fibberwari (aansloétend aan ’t Prônke op de Klaosstraot) kin d'r weer gejoets waere op ôs Parade.

Alderwets van kefee nao kefeeke joetse en veural zelf zörge det 't eine joeksige aovend wuurt. Schaele wazel verkaupe aan de teek mit ein good glaas beer, piassekraom make mit dien vrinde of andere joetsers ammeseere mit 'tgeen desse dich dit kiër weer in haes laote valle. Boéte op straot speule joekskepelle de Venlose vastelaovesméziek en meugse 't hoëgste leed zinge of d'n Hoempapa danse.

De deilnemer aan de Joetsaovend is alzoë auk geliék de haufrolspeuler.

Want weej zien en make zelf de vastelaovend!

Asse dinks, dao wil ik beej zien kinse dich veur € 20,- 't stök ein stempelkaart kaupe. Daoveur kriegse beej idder van de nege deilnemende kefees ein klep veur lau en as geej al die kefees ziet aafgewaes wuuërt dich auk nog ens ein echte Jocus Joetsaovend 2019 medalje, ôntworpe door Hofteikenaer Ivo Nellissen, op de bors gespeld. Ein biézôndere, exclusieve medalie want idder jaor wuurt d’r ein niéj ôntwerp geprissenteerd dae allein is bestump veur de joetsers van det jaor en door 't beperk aantal kaarte zien d’r auk maar ein selek aantal medaljes.

Alzoë pak ôg ônder de erm, bestel kaarte in de webshop of kaup ze in ein van de deilnemende kefees en kôm allemaol naor de Jocus Joetsaovend!

Kaarte veur de Jocus Joetsaovend zien te kriége via de webshop op www.jocus.nl en beej de deilnemende kefees. Dit zien: Kefee HadseflatsDe TapperieDe GalerieDe BrasserieLeo's ProeflokaalBonjoereGrand Café de Keulse KarRub-a-Dub en de Witte.

D'n aovend deurt van 17.11 wies 23.11 oor.

Niejs

De Vastelaovend 2021 verbindt

Zondaag 27 september 2020

't Zien biezondere tieje waoin weej verkiere. Eine ônzichbare spelbraeker kaerde de straote van ôs schoëne Venlo laeg. Vuuël minse makde en make zich zörg. Aevel euver eine gas maond wuurt 't auk Vastelaovend.
Juus in dezen tiéd bringk Venlose iëuwealde fees plezeer en haop. Op baetere tieje, op bliejheid zoëwie de Stad van Lol en Plezeer dao bekind um steit.

Op 11 november start 't nieje vastelaovesseizoen. Jocus haet in deze biezondere periode eine gezônde balans perbere te vinde.

Op d'n Elfde van d'n Elfde wuurt 't nieje vastelaovesseizoen aafgetrap op ein andere wies as geej van Jocus gewind ziet. Neteurlik wuurt op 't Stadhoés eine fônkelnieje Opstaeker en de nieje JocusCD geprissenteerd. Daonao wuurt baove op 't bordes mit 11 scheut van 't kenon 't nieje sezoen ingeschaote. Weej zulle dae'n daag gen meziekaal program bringe vanaaf de Mert. En auk zien d'r de res van d'n daag gen publieke aktiviteite zien.

De Groëte Prônkzitting geit door op zoaterdaag 14 november, aevel auk in ein andere jeske. Hoegheid Prins Marcel II zal zien aaftraeje hebbe op de Mert veur 't Stadhoés. 't Wuurt ein echte boetezitting, raekening haldend mit de 1,5 maeter aafstand dae auk dao geldt. Op kreatieve wieze wuurt ein Jocuswaerdig program gegaote op dit moment.

En dan 't nieje jaor.
De Vastelaovend van 2021 geit door. Vanzelfspraekend waal op ein andere wies.
Op 30 jannewari wuurt op ein verrassende wies 't nieje Jocus Dreejspan oétgerope. Neet op einen Hofbal, aevel waal op ein wies die ôg geit aanspraeke.
Dezen Hoëgheid zal Jocus en de wiekvereiniginge veurgaon in 't moeiste fees det Venlo riek is. En deze kiër as echte Stadsprins, want Venlo verbindt.

Mit de dreej vastelaovesdaag zelf gaon weej mit dae Stadsprins veurop, de vastelaovend vormgaeve in os eige Venlo. Det gaon weej doon in de Venlose straote en de buurte en in de wieke. Same mit de wiekvastelaovesvereiniginge en mit ôg. Waobeej rech doon aan de eventuele maotregele die op det moment gelde.

Aevel zal d'r dit jaor op Vastelaovesmaondaag genne Groëte Optoch door ôs binnestad trekke. Die duudelikheid wilt Jocus aan de wagebouwers en groepe gaeve die bezig zien mit eur kreaties.

Auk zal 't Boerebroélofsgezelschap dit jaor neet in ondertrouw gaon op d'n Boeremoosbal en neet gaon trouwe. Zeej zulle zich waal prissentere en zich gaon verlove. Messchien twiefelt 't bruudje nog ein bietje of is d'n Broedegom nog neet gans zeker.
Zeej zulle zich in d'n onech verbinde mit Vastelaovend in 2022.

Wie 't ganse fees in detail d'r oét geit zeen, dao zien weej volop mei aan de slaag. En det duit Jocus same mit de Gemeinte Venlo, de Veiligheidsregio en vuuël andere partieje wie de Stichting Stadscomite BBZ, Theater de Maaspoort, Umroop Venlo, 't Zomerparkfees, de zustervereiniginge en de Venlose horeca.

Veur 2021 geldt: as de Venlonaer neet nao de Vastelaovend kin komme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer.
Same mit gans Venlo wilt Jocus gaer op verantwaorde wies de Vastelaovend van 2021 meugelik make.

 

Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind

Zaoterdaag 29 augustus 2020

Op zaoterdaag 29 augustus vond in de Venlonazaal de Veurseleksie plaats. Oét de zeve-entwintig inzendinge woorte door de Vakzjurie de 11 finaliste veur Opus Jocus Leedjesaovend 2020 gekaoze. De vakzjurie had de listige taak um oét de deilnemers de finaliste te keeze.

In deze vraemde tiéd guuëf de vastelaovend allich ein bietje haop op joeksigere tieje. Vanoét die sfeer zoote de deilnemers eur beste beinke veur.
Mit as rissultaat det d'r ein bônt gezelschap eur opwachting op de leedjesaovend meug gaon make. Bekinde en ônbekindere gezichte en zoëwaal ervare rotte as debutante: de zengers en zangeresse gaon ôs verrasse.

Opus Jocus Leedjesaovend 2020 vindt plaats op zaoterdaag 3 oktober in Theater de Maaspoort in Venlo. 
Tiédes Opus Jocus Leedjesaovend strieje elf leedjes um “de Funs” en ein van de veer plekke op de nieje Jocus CD.
De Leedjesaovend wuurt live oétgezonde in samewerking tösse Omroep Venlo en JocusTV.

De 11 finaliste in volgorde van eur optraeje op Jocus Leedjesaovend zien:

 • Leedje 1 Det doon die schoon  gezônge door Gijs Engels en Jules Fransman
 • Leedje 2 Kôm heej  g ebrach door Tim Stoter
 • Leedje 3 Twiëdehands   gezônge door Bart Jacobs en Luuk Janssen
 • Leedje 4 Op zeuk   gebrach door Fred van den Boogaard en René Oostdam
 • Leedje 5 Wao heb ik det toch van?   gezônge door Hay Vercoulen
 • Leedje 6 Vastelaovend mit dich   gebrach door Karen van Hoften en Ken Vaessen
 • Leedje 7 Oét de maot   gezônge door Bart Janssen, Gijs Engels, Jules Fransman en Willy Billekens
 • Leedje 8 Gooje vrinde zuusse noeits   gebrach door Marco Vaessen
 • Leedje 9 Liene   gezônge door Peer Coopmans, Gijs Wolters, Rob van den Kroonenberg en Bart Mulder
 • Leedje 10 Kluntjesmik   gebrach door Joep Bindels, Paul van Steenkiste en Jan Derijk
 • Leedje 11 Letste leed van de nach   gezônge door Martine van der Meijden