Oétgeleech

Oét de maot wint Opus Jocus Leedjesaovend

't Leedje Oét de maot, gezônge door Bart Janssen, Gijs Engels, Jules Fransman en Willy Billekens haet Opus Jocus 2020 gewônne. Perfitsia aan de zengers en aan schriéver Peter Jansen en kômponis Hay Geritz.

 

Niejs

‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers

Dinsdaag 13 oktoëber 2020

Wie de vastelaovend ‘t kômmend seizoen oét geit zeen wet nog nemus. Toch haet beeldend kunstenaer Jos Cremers oét Tegele veur de vastelaovend 2021 d’n Opstaekerᵀᵐ 2021 ôntworpe. “Roy Peters van  vastelaovesgezelsjap d’n Oeles oét Tegele haet mich gevraog of ik d’n Opstaeker 2021 wil ôntwerpe en dao bin ik hiël gruuëts op.” Cremers mak dees broche oét naam van alle viéf de stadsdeilvereiniginge. “Idderein, groët of klein, in de ganse gemeinte druuëg d’r aan beej det de vastelaovend ein fees wuurt. Laot daorum dezen ‘Opstaeker’ veur alle minse die de vastelaovend ein werm hert toedruuëg einen echte opstaeker zien, auk al zal ‘t fees in 2021 anders zien as veurgaonde jaore’. 

 
“ ’t Is ein hiele prestatie det we gezamelik d’n Opstaeker 2021 hebbe kinne realisere. Ik maak namelik noeits teikeninge van mien creaties. Ik heb einen hômp klei gepak en bin gaon boetsere. Oétintelik meuste we van ein dreejdimensioneel beeld truuk nao ein twiëdimensioneel speldje mit waat reliëf-accente. Volges mich is det gans good gelök.” Cremers haet altiéd vastelaovend gevierd. Veur mich steit vastelaovend geliék mit fees op straot, remmidemmie en vuuël humor. Det letste is auk truuk te vinde in mien werk. De figure, die ik maak zien altiéd komisch en kleurriék. Op d’n Opstaeker zien twië humoristische muzikant te zeen mit deksels en dieke trôm en viéf puzzelstökskes die as confetti dao op neerdale. “Die puzzelstökskes zien de viéf stadsdeile van de gemeinte Venlo, die mit de vastelaovend in mekaar passe zoedet ein groët fees ôntsteit”, zoë zaet Cremers. Zien motto: Same gaon weej ’t make. Groët of klein, weej hebbe gein!

 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; eine bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovendsactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld en Arcen en Velden; eine bliék van betrôkkeheid beej de vastelaovend en eine financiëlen opstaeker veur alle vastelaovendsvereniginge oét ôs regio. De viéf stadsdeilvereniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, juus noow massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende de vereiniginge te ondersteune.
 
Jos Cremers (1959) werk in zien dageliks bestaon mit kinder die extra zörg nuuëdig hebbe. Daonaevebeej werk hae as beeldend kunstenaer, ein passie die hae op zien 40e ontdekte. Jos is autodidac, de basis van ziene keramische kinnis haet hae opgedaon in de Tiendschuur in Tegele. Zien werk is herkinbaar en uniek. Inspiratie haolt Jos door te kiéke nao de minse um zich haer. Hae versteit de kuns um ‘t gedraag van minse zoëwaal letterlik as figuurlik op ein humoristische wiés oét te beelden. De aafgelaupe jaore haet Cremers op tal vaan plaatse geëxposeerd. Taegeswaordig zien z’n creaties auk te bewôndere in Galerie Tegelen. Miër informatie oeuver Jos Cremers is te vinde op www.joscremers.nl.
D’n Opstaekerᵀᵐ 2021 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf dae’n datum is hae te kaup via de verschillende websites van de vastelaovesvereiniginge, ein groët aantal winkels en beej de eventuele vastelaovendsactiviteite.

 

Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021

Donderdaag 08 oktoëber 2020

Det d’r kômmend vastelaovesseizoen ein zwaore daeke zoël röste op ôs zoë geleefde fees, det waas al einen tiéd duudelik. Toch waas d’r haop det weej in ôs ‘Stad van Lol en Plezeer’ eine waeg zoele vinde um de kômmende maonde de vastelaovend toch - ôndanks alle beperkinge - te kinne viere. “As de Venlonaer neet nao de vastelaovend kin kômme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer”, zoë hebbe weej ôg inkele waeke geleeje laote weite. Same mit de wiék- en buurtvereiniginge ’t echte vastelaovesgeveul in de stad laeventig halde en de Venlonaere verbinde. Ein kreatief ideej en initiatief waat Venlo-breid good is ôntvange. Daobeej haet Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus d’r gen moment ônduudelikheid euver laote bestaon det de gezôndheid van minse altiéd as allerwichtigste zal waere gerespekteerd en d’r op gen inkel moment de rendjes zulle waere opgezôch. Auk de Gemeinte Venlo stelde zich daobeej op ’t positieve standpunt det as d’r ein good plan zoel ligge, det rech zoel doon aan de veiligheid, zeej mei zoel dinke en doon um ’t meugelik te make.

Vanmiddaag haet ôzze Börgemeister, taeves veurzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, ôs laote weite det kômmend seizoen alle vastelaovesactiviteite in gans de Provincie Limburg - wao ein vergunning of melding veur nuuëdig is - neet door kinne gaon. De actuele situatie, waobeej d’r ein greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit historisch besloét.

In ’t verlingde heejvan haet de wiéze Raod van XI zich vanaovend gebaoge euver de vraog wie Jocus zich wins te verhalde tot de ôntstaone situatie.

Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote, det ôndanks ôs iérdere oprechte veurnemes en ideeje, aanstaond vastelaovesseizoen al ôs evenemente en initiatieve veur ein jaor waere opgeschort. Dus genne Elf van Elf en Groëte Prônkzitting, genne nieje Stadsprins en auk gen euverige publieke aktiviteite in ’t aanstaonde seizoen.

Weej zulle waal op gepaste wies aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien Adjudante Paul en Jos. Auk initiatieve as de CD en De Träöt zulle ’t kômmend seizoen op gepaste wiés ônder ôg aandach gebrach waere. Auk waere d'r door JocusTV videoclips oétgebrach van de veer winnende Jocusleedjes, net as inkele aafleveringe van 't JocusTV programma 11:11.

Veur ’t euverige zal de Jocushaan zich kômmende maonde keduuk halde, oét respèk veur de groëtere zörg die ’t laeve van vuuël minse op dit moment in ziene greep hilt.

Ôs vastelaoveshert bloojt, aevel zien weej in de euvertuuging det weej heejmei ’t juuste doon.