Auteur: Jaap Stroeken, archief V.V.G.Jocus

Deze teks is nog neet gans klaor; kom snel nog ens kiéke!

Primeur!
Weej hebbe kleure dia's truukgevônde van de Groëten Optoch van 1939. Geej kint dees foto's bekiéke via ôs thoésblaad.