Zaoterdaag 11 fibberwari 2023

Tiëd: 17:11 - 23:11 oor
Wao: Binnestad

 

Inmiddels ein tradisie en ein begrip op de vastelaoveskalender is Jocus Joetsaovend. Auk in 2022, te weite zaoterdaag 19 fibberwari (aansloétend aan ’t Prônke op de Klaosstraot) kin d'r weer gejoets waere op ôs Parade.

Alderwets van kefee nao kefeeke joetse en veural zelf zörge det 't eine joeksige aovend wuurt. Schaele wazel verkaupe aan de teek mit ein good glaas beer, piassekraom make mit dien vrinde of andere joetsers ammeseere mit 'tgeen desse dich dit kiër weer in haes laote valle. Boéte op straot speule joekskepelle de Venlose vastelaovesméziek en meugse 't hoëgste leed zinge of d'n Hoempapa danse.

De deilnemer aan de Joetsaovend is alzoë auk geliék de haufrolspeuler.

Want weej zien en make zelf de vastelaovend!

Asse dinks, dao wil ik beej zien kinse dich tzt via de webshop ein stempelkaart kaupe. Daoveur kriegse beej idder van de nege deilnemende kefees ein klep veur lau en as geej al die kefees ziet aafgewaes wuuërt dich auk nog ens ein echte Jocus Joetsaovend 2019 medalje, ôntworpe door Hofteikenaer Ivo Nellissen, op de bors gespeld. Ein biézôndere, exclusieve medalie want idder jaor wuurt d’r ein niéj ôntwerp geprissenteerd dae allein is bestump veur de joetsers van det jaor en door 't beperk aantal kaarte zien d’r auk maar ein selek aantal medaljes.

Alzoë pak ôg ônder de erm, bestel kaarte in de webshop of kaup ze in ein van de deilnemende kefees en kôm allemaol naor de Jocus Joetsaovend!

Kaarte veur de Jocus Joetsaovend zien te kriége via de webshop op www.jocus.nl en beej de deilnemende kefees. Dit zien: Kefee HadseflatsDe TapperieDe GalerieDe BrasserieLeo's ProeflokaalBonjoereGrand Café de Keulse KarRub-a-Dub en de Witte.

D'n aovend deurt van 17.11 wies 23.11 oor.