In ein tillevisieprogramma van JocusTV is de nieje editie van Staatsorgaan De Träöt geprissenteerd. Roy Dambacher, Börggraaf Pottekiéker en veurzitter van Jocus’ P&P kemissie: “Mit dees speciale editie wille weej de vastelaovend beej de minse thoésbringe. Juus in dezen tiéd vinde weej ’t belangriék um mit De Träöt ’t vastelaovesgeveul op te roope. En neet te vergaete de geteikende baodschappe van ôs adverteerders. Dit jaor miër as veurige jaore. ’t Is hiel speciaal um te zeen wie ôs adverteerders en sponsore Jocus en ôs vastelaovend zoë tot groëte steun zien.”

In de 74e editie van De Träöt vuuël prachtige en nog neet iërder gepubliceerde foto’s en biezondere verhaole. En, auk in dit jaor steit d’r in De Träöt eine nieje Prins!  Det alles wuurt beejeingebrach in eine unieke Träötumslaag wao-in De Träöt door de jaore haer op prachtige wiés wuurt gevange. Ein waor kôllektersitem

De biezôndere vastelaovend van 2021 wuurt op prachtige wies in beeld gebrach door Constance Jentjens. Auk steurde vuuël laezers eur foto’s in um te laote zeen wie zeej ’t veurig jaor de vastelaovend hebbe gevierd.  

Vaste gasschriévers Bert Pollux, Gé Smeets en Funs Peeters bringe mit eur joeksige verhaole weer vuuël schaele wazel. Hans Jacobs haet mit Ridder Kunibald weer ein spannend verhaol belaef, terwiel Träötcolumniste Lucas Bremmers en Peter Leijsten zoë euren eige kiék op de aankômmende vastelaovend gaeve.

Eine nieje rubriek in De Träöt is Vastelaovend zien weej! Same mit onder andere Vors Joeccius XI Roel Versleijen en ald Prins Jeroen van den Ham duik De Träöt in eur vastelaovesalbums. Mit prachtige en persuuënlikke foto’s vertelle zeej waat veur eur de vastelaovend zoë speciaal mak.

Auk waere in deze rubriek de werkende leeje van Jocus diekverdeend in ’t zunke gezatte. De nieje rubriek is auk te volge via Jocus zien social media kanale via #vastelaovendzienweej. Frank Verhaagh schreef ein verhaol euver ‘t Kommissariaat Riej & Traksie, zeej zörg veur alle transport binne Jocus en de verkaup van Jocus artikele, en bestaon dit jaor 4x11 jaor.

Maarten Bastiaens schreef ein moeie beejdrage euver Jocus Toekôms as bakermat veur de jeugvastelaovend. Hae sprook mit Max Peuten, Quinn Vaessen en Bert Pollux die verhaole ophaolde euver euren tiéd beej Jocus Toekôms en wie zeej zien ‘doorgestruimp’ nao ‘groëte broor’ Jocus.

Mat van Rhee sprook met Loek Delsing – al jaor en daag Jocus’ Hofleverancier van Prinsescèpters en vuuël miër. Mit prachtige anekdotes vertelt Loek oétgebreid euver zien vakwerk van de hôltsniejkuns door de jaore haer. Minnig Jocus Dreejspan en Boerebroélofsgezelschap môch straole mit ein van zien ‘kunswerke’.

’t Jocus Archief schreef ein prachtig verhaol euver de vastelaovend van 1898: ein biezonder jaor in de Jocushistorie. ’t Verhaol is ein waore stadswandeling door ’t Venlo van de 19e iëuw. Tiédes ’t schriéve van ’t verhaol woort auk d’n Hoëgheid van det jaor ôntdek: Paul Thywissen ging det jaor de vastelaovend veur as Prins Paul I.

En! De Träöt wuurt aafgeslaote mit einen buut van ‘de Bôks’. Zoë kint geej thoés zelf in d’n buut kroépe en de vastelaovend in hoés haole.

De Träöt is vanaaf donderdaag 10 fibberwari verkriégbaar via de bekinde verkauppunt. Kiék op: https://www.jocusvenlo.nl/vastelaovend/de-traot

De speciale oétzending van JocusTV mit de Träötprissentatie is te zeen op www.jocus.nl/jocus-tv.

Download aafbeelding prissentatie 1
Download aafbeelding prissentatie 2
Download cover träöt 2022

Niej Jocusevenement op de Parade

De Parade steit op zaoterdaag 18 fibberwari in ‘t teiken van Jocus Joetsaovend. Dit nieje Jocusevenement begint geliék nao ’t Prônke’ op de Klaosstraot. Alhoewaal ‘t as ein niej evenement wuurt gelanceerd, zal ‘t veur vuuël Venlonaere hiël vertrouwd in de oére klinke. Lekker ‘joetse’, oftewaal van kefee nao kefee trekke, gooie bekinde treffe en schaele wazel verkoupe, mit joekskepelle die op de Parade meziék make.

Idderein kan veur € 11,- ein stempelkaart koupe. Daoveur kriegse in idder van de zeve kefees ein gratis consumptie. Hesse alle zeve stempels verzameld, dan kriegse ein echte ‘Jocus Joetsaovend 2017´ medallie, ôntworpe door Hofteikenaer Leon Peeters, op de bors gespeld. Dit is ein biezôndere en exclusieve medalie die idder jaor ein niej ôntwerp zal hebbe en ein beperkte oplage haet, ein waor collectorsitem dus veur de Venlose vastelaovesvierder.

Kaarte veur deze Jocus Joetsaovend zien vanaaf 28 jannewari te koup via www.jocus.nl en beej de deilnemende kefees: Kefee Pollux, De Tapperie, De Galerie, De Brasserie, Leo’s Proeflokaal, Kefee Bonjoere en De Keulse Ker.

D’n aovend deurt van 17.11 wies 23.11 oor. Kôm verkleid want de vastelaovend bisse en makse zelf.

Afgelopen maandag heeft het bestuur van Venloosch Vastelaovend Gezelschap Jocus besloten om College Den Hulster de eer te gunnen om de Venlose boerenbruiloft van 2017 te organiseren. Op College Den Hulster is verheugd gereageerd op de toewijzing. Het is een school vol met ambities die deze Venlose traditie wil gaan voorzien van een mooi nieuw hoofdstuk waar uiteraard ook de leerlingen bij worden betrokken.

College Den Hulster is ontstaan uit een school die in 1621 is gesticht door de humanist Puteanus. Dat is volgend jaar precies 36 x 11 jaar geleden. In 1834 werd de Hogere Stadsschool opgericht, die in 1865 werd omgedoopt tot driejarige H.B.S. Lang was de Rijks H.B.S. de enige school voor voortgezet onderwijs voor zowel jongens als meisjes. In Tegelen heeft Den Hulster ook een geschiedenis die ver teruggaat in de tijd. Door diverse fusies van mavo’s en scholen voor vbo was in de tachtiger jaren het Maartenscollege ontstaan, dat in 1995 is gefuseerd met College Den Hulster. De naam Den Hulster verwijst naar een oude banhoeve op de grens van Venlo en Tegelen.

Met ingang van 1 augustus 1996 maakt College Den Hulster deel uit van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO). In al die jaren heeft de school zich ontwikkeld tot een moderne, democratische school met behoud van de openbare tradities zoals toegankelijkheid en pluriformiteit. College Den Hulster stelt de ontplooiing van de leerlingen op een zo breed mogelijk terrein centraal. Daartoe organiseert het binnen en buiten de lessen om activiteiten van kunstzinnige, politiek-maatschappelijke, sportieve en recreatieve aard. Meer informatie over College Den Hulster en Jocus is te vinden op www.denhulster.nl en www.jocus.nl.

logo den hulster

’t Venloos Vastelaovesezelschap Jocus en Theater de Maaspoort in Venlo hebbe ônlangs aan mekaar laote weite det ze de kômmende jaore gaer same bliéve werke. Dees intentie hebbe allebei de partieë in de persoën van Jocus veurzitter Drs.Harry Pouwels en Leon Thommassen, directeur Theater de Maaspoort, bezegeld mit ’t ônderteikene van ein nie 5-jäörig kôntrak.

Jocus gebroek al vanaaf de äöpening in 1984 de faciliteite van de Maaspoort, tiédes vastelaovend Jocus’ Hoonderstal geneump, veur allerlei Jocusevenemente. Al miër as 30 jaor zeen allebei de partië de miërwaerd van ein intensieve, langdeurige samewerking. Aafgeloupe waek woord dit dus opnie bevestig mit dees viefjäörige euvereinkôms.

Op de foto: Jocus veurziter Drs.Harry Pouwels (links) en Leon Thommassen (rechs), directeur Theater de Maaspoort.

contact maaspoort