Afgelopen maandag heeft het bestuur van Venloosch Vastelaovend Gezelschap Jocus besloten om College Den Hulster de eer te gunnen om de Venlose boerenbruiloft van 2017 te organiseren. Op College Den Hulster is verheugd gereageerd op de toewijzing. Het is een school vol met ambities die deze Venlose traditie wil gaan voorzien van een mooi nieuw hoofdstuk waar uiteraard ook de leerlingen bij worden betrokken.

College Den Hulster is ontstaan uit een school die in 1621 is gesticht door de humanist Puteanus. Dat is volgend jaar precies 36 x 11 jaar geleden. In 1834 werd de Hogere Stadsschool opgericht, die in 1865 werd omgedoopt tot driejarige H.B.S. Lang was de Rijks H.B.S. de enige school voor voortgezet onderwijs voor zowel jongens als meisjes. In Tegelen heeft Den Hulster ook een geschiedenis die ver teruggaat in de tijd. Door diverse fusies van mavo’s en scholen voor vbo was in de tachtiger jaren het Maartenscollege ontstaan, dat in 1995 is gefuseerd met College Den Hulster. De naam Den Hulster verwijst naar een oude banhoeve op de grens van Venlo en Tegelen.

Met ingang van 1 augustus 1996 maakt College Den Hulster deel uit van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO). In al die jaren heeft de school zich ontwikkeld tot een moderne, democratische school met behoud van de openbare tradities zoals toegankelijkheid en pluriformiteit. College Den Hulster stelt de ontplooiing van de leerlingen op een zo breed mogelijk terrein centraal. Daartoe organiseert het binnen en buiten de lessen om activiteiten van kunstzinnige, politiek-maatschappelijke, sportieve en recreatieve aard. Meer informatie over College Den Hulster en Jocus is te vinden op www.denhulster.nl en www.jocus.nl.

logo den hulster