Venloos: Nederlands: Opmerkinge:
't het neet: ut
altiéd altijd  
baeje bidden  
beejein bij elkaar  
beloëne belonen  
bewiés bewijs  
biës beest, dier  
biéte bijten  
bleuje bloeien  
bloët bloot  
bôch rotzooi  
boek bok  
boék buik  
boën boon  
boere
boët
boeren
boot
 
boéte buiten  
bôks broek  
bôm bom  
bôn bon  
bôtter boter  
boum boom  
briësem brasem  
broéd bruid  
broëd brood  
broélof bruiloft  
broen bruin  
broézer uitlaat riolering in de Maas  
brômme brommen  
brôn bron  
ciéfer cijfer  
crêmesnitje tompouce  
deene dienen  
deeze deze  
dertiën dertien  
desnoëds desnoods  
destiéds destijds  
diek dik  
diék dijk  
dingk ding  
dink denk  
doëd dood  
doéf duif  
doéles sufferd  
doën dicht  
doës doos  
doézend duizend  
dôf dof  
dôm dom  
dômpig bedompt  
dônder donder  
dreie draaien  
driét rotzooi  
driéve drijven  
droéf druif  
druuëgs (jij) draagt  
duudelik duidelijk  
duuvel duivel  
eemus iemand  
eierduëjer eidooier  
eigewiés eigenwijs  
eintuënig eentonig  
elend ellende  
euvertuge overtuigen  
fernuus fornuis  
fiéber koorts  
fiértig veertig  
fiés vies  
fiét fijt  
fioël viool  
flewiél fluweel  
fliétig vlijtig  
flikfloëje flikflooien  
foël voile  
foételaer foetelaar  
fornuus fornuis  
framboës framboos  
gangk gang  
gank gaan  
gebroék gebruik  
gedruus gedruis  
gehiël geheel  
gehuure gehoren  
gehuurig gehorig  
geliék gelijk  
geliërd geleerd  
geluúd geluid  
genôg genoeg  
geruus geruis  
gespuus gespuis  
getuuge getuige  
gewoën gewoon  
gloëje glooien  
goëje gooien  
gooje goede  
griés grijs  
groët groot  
gruus gruis  
haer heen  
haof tuin  
haop hoop  
häöp heup  
haos haast (bijna)  
häös haast  
hasses bah!  
heejeropper hierheen  
hesses ojee  
hetsbölt galbult  
hiége hijgen  
hiël heel  
hiër heer  
hiéring haring  
hoëg hoog  
hoés huis  
höffe tillen  
hojje goededag  
höllewölle sufferd  
höltere houten  
hômpele hompelen  
hônd hond  
hônderd honderd  
hônger honger  
houp veel  
huuëge hoge  
huuëgstes hoogstens  
huure horen  
idderein iedereen  
idderskiër iedere keer  
iefer ijver  
iëmerig mierezoet  
iër eer  
iërs eerst  
illestiek elastiek  
ingkater eekhoorn  
joéd jood  
jông jongen  
jôngk jong  
kammezäöl iets of iemand van grote omvang  
käöke boeren  
kefee café  
kemiël kameel  
kerboét balkenbrij  
kestiël kasteel  
kiër kier  
kiës kaas  
kleviëter grote hand  
kloëtvink waardeloos iemand  
klômp klomp  
knaok bot  
kniépe knijpen  
knôddele knoeien  
knoëje morsen  
knoërs kraakbeen  
knoévele knuffelen  
knölleviet knul  
knöppel knuppel  
knoup knoop  
koel kuil  
koël kool  
kôffer koffer  
kôffie koffie  
kômme komen  
kômp kom  
kônt kont  
kôntekroéper flikflooier  
kösmoel kus  
koupe kopen  
kraoze ploeteren  
kroéd kruid  
kroën kroon  
kroét stroop  
krumpe krimpen  
kruuje specerijen  
kwaoje kwade  
kwaojông kwajongen  
laaj lade  
langk lang  
langksaam langzaam  
liëg laag  
liék lijk  
liene lijnen  
liéne linnen  
liëne lenen  
liére studeren  
lôch lucht  
loën loon  
loés luis  
lômp lomp  
loupe lopen  
luuës (hij)leest  
luus luizen  
majjem water; de Maas  
mejoër majoor  
mekkelik gemakkelijk  
meniër mijnheer  
mert markt neet: merret
mesjien machine  
meujte moeite  
miémer bes  
miër meer  
miés (1) slecht  
miés (2) uitbundig  
miézele motregenen  
mik brood  
mishoup mesthoop  
mismeujig mismoedig  
missendeender misdienaar  
mit met neet: met
moëde mode  
moei mooi  
moés muis  
mônd mond  
mooder moeder  
näöle zaniken  
neemus niemand  
nie nieuw  
nieje nieuwe  
nimmiër niet meer  
noëd nood  
noeits nooit  
noow nu  
nuuëdig nodig  
nuuëtelik kregelig  
oedekloenje eau de cologne  
oër oor  
oét uit  
ôg uw  
oktoëber oktober  
ômp oneven  
ôngenuuëd niet uitgenodigd  
opziej opzij  
örges ergens  
ôs ons  
oug oog  
ouk ook  
ôzze onze  
persiés precies  
persoënlik persoonlijk  
pestoër pastoor  
petoefel pantoffel  
piép pijp  
pierks perzik  
ploëj plooi  
poepdoës w.c.  
poépezat stomdronken  
poët poot  
pônd pond  
pôngele knungelen  
pôp pop  
potloëd potlood  
praoper (1) schoon  
praoper (2) zindelijk  
priés prijs  
puuëtje pootje  
raoje raden  
räökele rakelen  
rieje rijden  
riék rijk  
ringk ring  
risservere reserveren  
roëd rood  
roëje rode  
roës roos  
roét ruit  
rômmel rommel  
rouk rook  
ruuëster rooster  
ruuke ruiken  
's aoves 's avonds  
schien schijn  
schiér schaar  
schiet (hij) schijt  
schiét stront  
schiéte schijten  
schoëie schooien  
schoël school  
schômmel schommel  
schôttel schotel  
schriéve schrijven  
schriëve schreeuwen  
sjeloers jaloers  
sjoenkele wiegen op de maat van de muziek  
slaai sla  
sliék slijk  
sloët sloot  
smeis soms  
smiéte smijten  
snieje snijden  
sniëje sneeuwen  
snôt snot  
sôkker suiker  
speej spuug  
sperjus aspergus  
spiét spijt  
spoëk spook  
stiéf stijf  
stoët stoot  
stôf stof  
sträöt strot  
stroë stro  
stroék struik  
strônt stront  
thoés thuis  
tiéd tijd  
tông tong  
touvenaer tovenaar  
träöt blaasinstrument  
träöte pimpelen  
trôm trom  
twië twee  
umstebeurt om de beurt  
uuterlik uiterlijk  
vaaj vouw  
vastelaovend vastenavond  
verket vork  
verkiér verkeer  
verkiérd verkeerd  
verkoup verkoop  
verloëte verloten  
vlaai vlaai  
vlaaj achterwerk  
vleegmesjien vliegtuig  
vruuger vroeger  
vurrige vorige  
vuuël veel  
wanniér wanneer  
waord woord  
weej wij  
widman weduwnaar  
widvrouw weduwe  
wiédeweg ver weg  
wiéf wijf  
wiërop verder weg  
wies tot  
wiés verstandig  
wiéver wijven  
woëne wonen  
wölleboën tuinboon  
wônder wonder  
woord werd  
wuurt wordt  
zaach zacht  
zaag zaag  
zanikbôks zeurkous  
zeikdiëm (1) mier  
zeikdiëm (2) zanikerd  
zekeringsspelt veiligheidsspeld  
zemelezeiker zanikerd  
zevetiën zeventien  
zië zee  
ziëm zeem  
ziépenaat kletsnat  
ziépoug ontstoken rood oog  
zingk zingt  
zoë zo  
zoëwiezoë sowieso  
zôn zon  
zwartbroëd roggebrood  
zweel eelt  

Tips euver laesteikens

ô: in bijv.: zôn, kômp, bôn
ö: in bijv.: rös, kösmoel, tösse
äö: in bijv. träöt, gäöt, näöle

é: gif enne sleiptoën: bijv. broélof, boéte, kroépe
ë: mak d’r ennen twiëklank van, bijv.: doës, kiër, geliërd.

Dit guf metein ouk ’t verschil aan tösse bijv. schriéve en schriëve en tösse liéne en liëne.