QWaat in 1948 begôs as wiets, is anno 2019 oétgegreujd tot ein volwaerdig glossy magazine.
In de historie van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus waas Staatsorgaan De Träöt nog noeits zoë diek én zoë kleurriék as in de kômmende oétgaaf. Maar leefs 108 pagina’s vol foto’s en achtergrôndverhaole siere dit vastelaovesblaad. Ein record veur de vereiniging. Neteurlik meuge de geteikende advertenties in kleur van Piet Camps, Leon Peeters en andere heejin neet ôntbraeke.

Dao wao krante en tiédschrifte t lastig hebbe de letste jaore, luuët De Träöt eintaegengestelde bewaeging zeen. In aanvölling op al eur digitale mediakanale probeert Jocus mit De Träöt de laezer en adverteerders idder jaor weer waat extra’s te beeje. De letste jaore woord de vastelaoveskrant langzaam maar zeker umgevormp nao ein schitterend en glummend jaoroverzich. De talriéke foto’s laote t aafgelaupe en laupende vastelaovessezoen zeen det begint mitt Prinselaeve van Prins Herm Pollux van 2018. Nog neet rder gepubliceerde foto’s zien veur de laezers bewaard. Sprik vanzelf det de vastelaovend tgebreid in beeld kump. Zoe is ‘t asof de Groëten Optocht en Boerebroélof nog ens wuurt belaef. Auk de jeugevenemente wie de Jocus Toekôms Femiliezitting, Half Haenke en de aafgelaupe editie van de Herfshane Artiesenaovend kômme in beeld. Ein spesjaal katern is ingeruump veur de jubileumactiviteite. Naeve de Keuninklikke Iërepenning, zien de ônthölling van De Vreedzame Krijger op de Kop van de Weerd, wie auk de äöpening van de jubileumtentoënstelling van t Jocus Museum in beeld gebrach. Daobeej, en exclusief veur De Träöt is d’r niejs euver ‘t kunswerk D’n Haan det op Elf van Elf van dit jaor ônthöld geit waere.

Ridder Kunibald mak al vanaaf de veerde editie ônderdeil t van De Träöt. Dit jaor belaefhae ein verhaol mit ein keuninklik rendje. Diverse gasschriévers hebbe luchtige achtergrôndverhaole geschreve in ‘t Venloos dialek.


In ein oétgebreid interview wuurt ingegaon op de letste ôntwikkelinge in de Venlose jeugdvastelaovend. Zeej zien de toekoms van vastelaovend. Maar waat kump d’r beej kiéke um de jeug enthousias te make? De letste ontwikkelinge binne Jocus Toekôms, greujende initiatieve wie de Herfshane en t Naobliéfbal (veur t veurtgezatte ônderwiés) kômme in ein tgebreid artikel nao veure.


In de kômmende Träöt is weer ein beejdraag opgenaome veur de winnaers van de schriéfwedstrijd veur lrlinge van de 3 veurtgezatte onderwiés schoële. Nao ein succesvolle start vurrig jaor, ware d’r dit jaor maar leefs 16 inzendinge (!). ‘t Waas veur de zjurie lastig um eine winnaer te selectere veur in De Träöt.


Daonaevebeej is d’r ein tgebreid verhaol euver de staot van de Venlose buut en de parodiegroepe. Venlo kint ein riék buute-verleeje, maar de letste jaore liekt minder te gaon. Is det waal zoë? Wie bringse een gooje buut of parodie en welke meugelikhede haet Venlo umde Venlosen humor op beejveurbeeld zittinge en andere beejeinkômste ein podium te gaeve en niej buute-talent te ôntwikkele? Ein interview mit ein aantal direk betrokke probeert deesvraoge te beantwaorde.

En neteurlik...stelt ‘t nieje Jocus Dreejspan 2019 zich aan ôg veur!

De Träöt wuurt maondaagaovond 19 fibberwari oétgereik aan de nieje Stadsprins en zien Adjudante. Daags daonao ‘s middaags is de 71e editie veur € 3 verkriégbaar op de volgende adresse:
- Albert Heijn Maagdenbergplein, Maagdenbergplein
- Albert Heijn Hagerhof, Van Nijvenheimstraot
- Bookhandel Koops/Venloos VVV-kantoër, Klaosstraot
- Jumbo Supermarkt, Vinckenhofstraot
- Kortooms de Read Shop, Klaosstraot
- Plusmert Benders, Gelreplein

- Primera MaasBLVD, Maasstraot
- Ringfoto Kino Linders, Klaosstraot
- Slegterie De Karbinder, Wolweverstraot
 

 

Niejsarchief

30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor

Volgende evenemente