Det d’r kômmend vastelaovesseizoen ein zwaore daeke zoël röste op ôs zoë geleefde fees, det waas al einen tiéd duudelik. Toch waas d’r haop det weej in ôs ‘Stad van Lol en Plezeer’ eine waeg zoele vinde um de kômmende maonde de vastelaovend toch - ôndanks alle beperkinge - te kinne viere. “As de Venlonaer neet nao de vastelaovend kin kômme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer”, zoë hebbe weej ôg inkele waeke geleeje laote weite. Same mit de wiék- en buurtvereiniginge ’t echte vastelaovesgeveul in de stad laeventig halde en de Venlonaere verbinde. Ein kreatief ideej en initiatief waat Venlo-breid good is ôntvange. Daobeej haet Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus d’r gen moment ônduudelikheid euver laote bestaon det de gezôndheid van minse altiéd as allerwichtigste zal waere gerespekteerd en d’r op gen inkel moment de rendjes zulle waere opgezôch. Auk de Gemeinte Venlo stelde zich daobeej op ’t positieve standpunt det as d’r ein good plan zoel ligge, det rech zoel doon aan de veiligheid, zeej mei zoel dinke en doon um ’t meugelik te make.

Vanmiddaag haet ôzze Börgemeister, taeves veurzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, ôs laote weite det kômmend seizoen alle vastelaovesactiviteite in gans de Provincie Limburg - wao ein vergunning of melding veur nuuëdig is - neet door kinne gaon. De actuele situatie, waobeej d’r ein greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit historisch besloét.

In ’t verlingde heejvan haet de wiéze Raod van XI zich vanaovend gebaoge euver de vraog wie Jocus zich wins te verhalde tot de ôntstaone situatie.

Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote, det ôndanks ôs iérdere oprechte veurnemes en ideeje, aanstaond vastelaovesseizoen al ôs evenemente en initiatieve veur ein jaor waere opgeschort. Dus genne Elf van Elf en Groëte Prônkzitting, genne nieje Stadsprins en auk gen euverige publieke aktiviteite in ’t aanstaonde seizoen.

Weej zulle waal op gepaste wies aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien Adjudante Paul en Jos. Auk initiatieve as de CD en De Träöt zulle ’t kômmend seizoen op gepaste wiés ônder ôg aandach gebrach waere. Auk waere d'r door JocusTV videoclips oétgebrach van de veer winnende Jocusleedjes, net as inkele aafleveringe van 't JocusTV programma 11:11.

Veur ’t euverige zal de Jocushaan zich kômmende maonde keduuk halde, oét respèk veur de groëtere zörg die ’t laeve van vuuël minse op dit moment in ziene greep hilt.

Ôs vastelaoveshert bloojt, aevel zien weej in de euvertuuging det weej heejmei ’t juuste doon.

Niejsarchief

04-09-22 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend bekind
06-08-22 In memoriam: Jan Drost
02-08-22 In memoriam: Ini Engels-Cornet
31-07-22 28 inzendinge Jocus Veurselectie 2022
20-05-22 In memoriam: John Bartels
10-04-22 In memoriam Hay Kuyper
01-03-22 Jocus motto Vastelaovend 2023
25-02-22 In memoriam: Leopold Wolters
17-02-22 Vastelaoveszôndaag 13.11 oor: Kinderoptoch
08-02-22 Jocus prissenteert 74e editie van De Träöt
03-02-22 Toch nog eine nieje Jocus Prins
20-01-22 Jocus vlaggemas-aktie
17-12-21 Vastelaovend 2022: gen Prinse en georganiseerde vastelaovesaktiviteite in Venlo en Bliërick
11-11-21 Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door
04-11-21 Jocus bluuës evenement Elf van Elf aaf
19-10-21 ‘D’n Opstaeker® 2022’ ein ontwerp van Sabrina van Wijlick
16-10-21 Boeremoos paote in ‘t park
09-10-21 Indoétslaag Opus Jocus 2021
04-09-21 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2021 bekind
25-07-21 33 inzendinge veur Jocus Veurselectie
06-07-21 In memoriam: Ser Vijgenboom
13-06-21 Jocus Museum iërt Piet Camps mit tentoënstelling 'Waas geteikend'
05-05-21 Oétkomste Jocus enquête bekind
23-03-21 In memoriam: Pierre Janssen
12-03-21 Enquête toekôms vastelaovend
18-02-21 In memoriam: Funs Bisschops
16-02-21 Motto 2022
06-02-21 Podcast 'Lockdown op zölder'
31-01-21 In memoriam: d’n hiër Paul Tjen
24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!

Volgende evenemente

Kaarte bestelle