Groëten Optoch, maondaag 12-02-2018

1 Jocus koets    
2 Vrinde van Jocus Groep Weej trekke d'n haan door d'n optôch
3 Un kwestie van geduld Waage Groep Azteken trammelant in 't Limburgs land
4 De fiespernölkes Groep Weej danse met leweit de samba door de stad!
5 V.C. Kigo Groep T is ôs gegaeve dao is gén woord Chinees beej
6 Gardecorps Moers 2017 Groep Garde Corps 2017 op tour de maas en ruhr
7 JK Neet um aan te Huùre Groep 't Is ôs gegaeve: lekker träöte
8 De Kieësfluiters Waage De vastelaovend is ôs gegaeve
9 De Naate Raaf 1865 Groep 't Is ôs gegaeve! Maar waat mötte d'r mei?
10 Keuninklikke Hermenie Meziék  
11 Neet mië groët Venlo Groep Ouk weej hebbe tekort op ôs sosjaal domein.
12 Diverse    
13 Gén tiéd noëits thoès Waage Groep noëits thoès, vastelaovend is ôs gegaeve
14 JK Schöd um Laeg Waage Groep Wae de jeug haet haet de toekôms
15 V.G. De Foetelaers Groep Ut is ôs um ut aeve
16 V.V. Laat Begôs Waage Te laat begôs, det haet ôs de kop gekôs
17 JK De Flujas Träöters Waage Groep Mit live meziek trekke weej door 't jocusriek
18 Kinse die ?? Groep Weej hebbe 't in d'n bol.
19 Collecte Groep Collecte
20 Showb.Herm Fortissimo Meziék  
21 De Kwante kaketoe Groep Weej ontvange ôzze prins mit toeters en belle
22 VG De Kwas Groep Waage Vini, vidi, Spazzolle
23 Geit neet besteitneet Waage Groep Ut is ôs gegaeve met meziék door ut laeve
24 Tiéd- zat Waage Papierate
25 De   Baekvaegers Waage Groep Wat kin 't gaeve, geneet en vier 't laeve !
26 JK D'n Heiten Haspel Waage Groep 15 Jaor joeks&jen,15 jaor JK Heiten Haspel
27 Hièring op de bôks Groep Hiëringe klein en groët kômme ôs tönke oét
28 De Pimpelaers Groep Venloup 2018! 't Löp neet
29 JK Zoeë is 't Laeve Waage Groep Weej blieve speule
30 Snippenäörtje Groep 'T is ôs gegaeve, weej zien neet ônaeve
31 Diverse    
32 Gans Gek Waage 't Is os gegaeve,in de iéstiëd te meuge laeve
33 De Madsonaers Groep 'T is ôs gegaeve um als dansend kaartspel …
34 Gén kaart gelag Groep Ôzze indianestam haet ein sùper dreejspan!
35 JK Schots en Scheif Waage Groep Weej toetere door de Venlose straote
36 De Losse flodders Waage Weej duike in 't deepe
37 D'n Ellefde Man Groep De klok die luug, d'n tied dae vluug
38 VG 't Kump waal Waage Groep 't is ôs gegaeve 675 jaor truuk..
39 JK Noejts thoès Velden Waage  
40 De Neetnekke Groep Waage Weej deile ôs ieëuwig laeve 't is ôg gegaeve
41 JK Hölster Heinke Groep Aope sollicitatie Venlose revue 2020
42 Diverse    
43 StamtaofelSintermerte Groep Doëd&begrave,weej blieve door d'n optoch drav
44 De Fiemelaers Waage Groep Met steampunk stoume weej op!
45 Vrinde van Och nae toch Groep 't Is ôs gegaeve
46 JK Och nae toch! Waage Groep Ôs stickers kômp ge euveral taege #ONT
47 Vrindeklup de Vogelhut Groep As trol door 't laeve det is ôs gegaeve
48 Beejeingeklats Groep Weej dreie de ganse vastelaovend door
49 De Splinterkes Waage Groep 't Is ôg van herte gegaeve
50 JK Kösmuulkes Waage Kié ze kiéke
51 Sôkkerkäörkes Groep Weej zien de stam+t
52 De Flodderkas Groep In vol ornaat flanere weej door de straote
53 JK Dreej daag um Waage In vol ornaat flanere weej door de straote
54 De Paradepaerdjes Groep Waat ein circus!
55 WBG Boeit neet Waage Groep Gekte in 't land,de insecte kômme in opstand
56 JK De Mootwörm Waage Groep Weej waere weiskinder
57 Jocus Toekôms    
58 Meziékkorps Valuas Meziék  
59 RaodsWaage Waage  
60 Keuninklikke Fanfaar Meziék  
61 Prinse Garde Groep  
62 Prinse Waage Waage  

Volgende evenemente

 • 22-01-19
  Praotaovend Groëten Optoch
 • 29-01-19
  Praotaovend Groëten Optoch
 • 02-02-19
 • 03-02-19
 • 05-02-19
  Praotaovend Groëten Optoch

Kaarte bestelle