Groëten Optoch, maondaag 24-02-2020

1 Jocus koets Waage
2 Vrinde van Jocus Groep
3 JK Schöd um laeg -RD- Waage
4 Fam Veugelers & aanh. Groep
5 Verslete Kammeräöj Groep
6 Krieg maar unne Waage
7 JK De Flujas Träöters Waage
8 Wae wet Groep
9 De Madsonaers Groep
10 Geit neet besteitneet Waage
11 Keuninklikke Fanfaar Meziék
12 Z.B.G.P. Groep
13 JK Zoeë is 't Laeve Waage
14 Waor de waeg naor links buig   gaon weej rechs Groep
15 V.V. Laat Begôs Waage
16 De hellef van ellef Groep
17 JK Hölster Heinke Groep
18 Wie weej Groep
19 Diverse  
20 Tiéd- zat Waage
21 V.G. De Foètelaer Groep
22 JK Flabbedeius Groep
23 Vrindeklup de Vogelhut Groep
24 Efkes same Waage
25 JK Straote drek Waage
26 De Beer Preuvers Venlo Groep
27 Collecte Groep
28 Fiéstbiésten Groep
29 V.G. De Baekvaegers Waage
30 VG Gebraojen Haan Groep
31 JK Kösmuulkes Waage
32 De fiespernölkes Groep
33 Diverse  
34 D'n Ellefde Man Waage
35 JK D'n Heiten Haspel Waage
36 De Bleumkes Groep
37 Snippenäörtje Groep
38 Keuninklikke Hermenie Meziék
39 Kiepe van vrouw fiepe Groep
40 De Flodderkas Groep
41 JK Dreej daag um Waage
42 StamtaofelSintermerte Groep
43 Stamtaogel De naate Raaf 1865 Groep
44 JK Noejt thoès Velden Waage
45 De Neetnekke Groep
46 Hièring op de bôks Groep
47 JK Schots en Scheif Waage
48 De Linssinies Groep
49 De Doortraejers Groep
50 De Fiemelaers Waage
51 Vrinde van Och nae toch Groep
52 JK Och nae toch! Waage
53 Diverse  
54 De Splinterkes Waage
55 Sôkkerkäörkes Groep
56 VG 't Kump waal Waage
57 Guggemusig Sauknapp Groep
58 WBG Boeit neet Waage
59 De Paradepaerdjes Groep
60 JK Schöd um Laeg Waage
61 Beejeingeklats Groep
62 De Losse flodders Waage
63 JK De Mootwörm Waage
64 Jocus Toekôms Waage
65 Showb.Herm Fortissimo Meziék
66 RaodsWaage Waage
67 Meziékkorps Valuas Meziék
68 Prinse Garde Groep
69 Prinse Waage Waage