Kinderoptoch (zôndaag)

Begin: 12:11 oor, opstelle vanaaf 11:30 oor
Opstelle: Veur 't Ald Weishoés
Route: Vanaaf ’t Ald Weishoès euver de Groëte Kerkstraot nao de Parade, Klaosstraot, Vleisstraot, de Mert, veur naeve ’t stadhoès en mit ôntbinding beej de Maaspoort

 

Groëten optoch (maondaag)

Begin: 13:00 oor (opstelle vanaaf 11:30 oor, optochdeilnemers ontvange ein tiedstip per e-mail / breef)
Opstelle: Opstelle op de Pônniewaeg (Deken van Oppensingel). Klik heej veur de opstelling.
Route: Vanaaf de Groëte Baekstraot euver de Kwartelemert nao de Jeustraot, Alde Mert, Mert, Sint Jorisstraot, Parade, Nassaustraot en Keulerstraot. Aldao aangekômme is de ôntbinding op de Ponniewaeg. ‘t Defilé wuurt door de Stadsprins en zien Adjudante aafgenaome op de Kwartelemert.

LET OP: Aandachtpunte veur en nao de optoch

 

Boérebroélof (dinsdaag)

Begin: 13:30 oor, opstelle vanaaf 13:00 oor
Opstelle: Alde Mert, opstelle boerebroélofsgezelschap mit kerre op de Kwartelemert. 
Route: Jeustraot, Kwartelemert, Hoëgstraot, Vleisstraot, Klaosstraot, Parade, Gashoésstraot, Mert. Op d'n tomp Hoëgstraot/Vleisstraot is ein sfeerpunt ingerich alwao 't Boerebroélofsgezelschap 't defilé aafneemp.
Aansloétend haet de trouwerie plaats op ’t bordes van ’t Stadhoés.