Auteur: Jaap Stroeken, archief V.V.G.Jocus

"Op Vastelaovend-dinsdaag zien de boere, vruuger ein van de liegste sociale range, d'n baas in Venlo. Dit viere zeej mit ein trouwerie, as teike van vruchbaarheid en ein niej begin. Dit as verwiezing naor Paose, dae 'n ind mak aan de vastentied dae op as-woensdaag begint. Nog altied is de Boerebroélôf ein van de hoëgtepunte van de Venlose Vastelaovend."

Historie
Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus In 1912 wuurt veur 't iérs melding gemak van ein georganiseerde Boerebroélof. 't Is aannemelik det de boerebroélof toentertiéd op 'ne andere daag as vastelaovend-dinsdaag woort gevierd. In de jaore det 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus in röste waas ginge de Boerebroélof vieringe in Venlo gewoën door. In 1938 organiseerd 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus de Venlose boerebroélôf. Eine lange stoet boere en boerinne trek mit paerd en koetse door de Venlose straote.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus 't Hoëgtepunt van de middaag voltrek zich op de Mert. 't Broédspaar Bil van Ooyen en Thuur Luxembourg wuurt op 't bordes van 't Venlose stadhoés in d'n onèch verbônde. De Mert vol Venlonaere is dan getuuge van ein moëj moment det anno noow neet miér is weg te dinke in de Venlose vastelaoves-traditie.

Eine kiér ging de boerebroélôf neet door. In 1953 woort Nederland getroffe door de watersnoëdramp. Heejdoor woorte alle Vastelaovend aktiviteite in Venlo aafgelas.

Boerebroélofsgezelschap
Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus Wao Jocus in 1938 de boerebroélôf zelf organiseerde, noom minnig vereiniging det stekse door de jaore haer euver. Wiét van teveure wuurt ein aanvraog beej de kemmissie Algemeine Zake van Jocus ingedeend met 't verzeuk um as Boerebroélofsgezelschap de kômmende boerebroélôf te meuge organisere. In 't veurjaor waere door de AZ kemmissie de kandidate aan de Road Van Elf van Jocus veurgedrage. In vergadering beejein wuurt door de Raod van Elf, beej stumming ein keuze gemak aan wae det de Boerebroélôf van 't kômmende Vastelaoves-sezoen gegund wuurt.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus Vuël vereiniginge, inkele bedriéve, buurtvereiniginge, de Gemeinteraod en zelfs femilies hebbe de Boerebroélof al meuge organisere. 't Is ein ónvergaetelikke belaevenis um deil te hebbe aan zó'n Boerebroélof. Smeis beei gelaegenheid van ein jublieum of anderssinds, brik veur 't organiserende gezelschap eine drökke maar onvergaetelikken tiéd aan.

Verloving
As de rolle einmaol verdeild zien mak 't gezelschap zich op veur eur trouwerie. Alleriérs volg de verloving. Aan 't ind van 't kalenderjaor vindt d'r in beslaote krink de verloving plaats. 't Broédspaar verloof zich op 'nne aovend in aanwezigheid van 't gezelschap, femilie, vrinde en kinnesse tiedes eure interne prissentatie.

Ondertrouw en kiendje kiéke
Veer waeke veur de Vastelaovend haet 't Boeremoosbal plaats. Volges de traditie is dit 't iérste aopenbare optraeje van 't Boerebroélôfsgezelschap. Alveures d'r ech getrouwd meug waere, zal 't boerebroédspaar eur veurgenaome huwelik neteurlik iérs aanmelde beej d'n boere gemeintelikke stand. Veuraafgaond aan 't Boeremoosbal wuurt d'r op de Mert veur 't stadhoés de Akte van Ondertrouw geteikend.

In 't verleeje vond 't Boeremoosbal plaats in de oétpuilende Veilinghalle in Venlo-zuud. Sinds 1984 vindt 't Boeremoosbal plaats in de Maaspoort, alzoë Jocus Hoonderstal. 't Boeremoosbal wuurt geäöpend door d'n Erme Tak van 't Boerebroélôfsgezelschap van 't aafgelaupe jaor. As 'risseltaat' van eur Boerebroélôf laote zeej gruëts eur kiendje, smeis zelfs kiendjes, aan alle boere en boerinne in d'n Hoonderstal kiéke.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus Nao dit moment is de buun vreej veur 't nieje Boerebroélôfsgezelschap. Zeej stelle zich veur op de bekinde klanke van 't "Holladiejeja, holladiejoo" en beklinke euren ondertrouw mit 't drinke van ein dröpke.

Boerebroélôf op Vastelaovend-dinsdaag
Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus Traditioneel begint de Vastelaovenddinsdaag in alle vruugte. Beej 't krieke van d'n daag vertrek 't boerebroélofsgezelschap naor 't hoés van zoëwaal broéd en broédegom um eur op te haole veur d'n daag wao 't ganse gezelschap al zoëlang naor haet oétgekeke. Terwiél vuël boere en boerinne zich verkleije mit eur beste boereploéte vindt veuraafgaond de Koffietuiterie plaats. Ein good ontbijt huurt d'r immers beej. Eine goojen baom kint auk op Vastelaovenddinsdaag good van pas kômme.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus In de middaag trek eine altiéd oétbundige Boerebroélôfs Optoch door de Venlose binnestad. De boere en boerinne neme heej alle vreejheid um mei te laupe. De Sirremoniemeister van Jocus äöpent d'n optoch vanaaf de Zeiktôn. Neteurlik ontbrik auk Vors Joeccius XI, ziene Raod van Elf en 't Prinselik Dreejspan neet in d'n optoch.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus 't Hoëgtepunt van de Boerebroélôfsoptoch is neuterlik 't Boérebroélôfsgezelschap det op riek versierde koetse en kerre door de Venlose straote trek. Zoë trek 't Boerebroédspaar in haos eine zegetoch door de binnestad op waeg naor 't Stadhoés. Alwao doézende boere en boerinne zich verzameld hebbe.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus 't Groëte hoëgtepunt van de Vastelaovenddinsdaag is neteurlik de trouwerie van 't boerebroédspaar: de Boerebroélof. Op de klanke van 't holladiejeja holladiejo waere broéd en broédegom in d'n onech verbônde. De boerebroélof is ein traditie die al decennia lang ein van de hoëgtepunte vormp van de Venlose Vastelaovend.

Kiék heej veur ein euverzich van alle Boerebroélôfsgezelschappe sinds 1938.

Verantwoording:
't Jocus-archief haet zien uùterste bes gedaon um zien historie zörgvöldig te beschriève. Heejbeej haet zeej ein beroep gedaon om bestaonde JOCUS publicaties, diverse brônne en nieje vôndste oët zien eige archief. Veur vraoge, opmerkinge of mier informasie kint geej kôntak opneme mit 't Jocus-archief via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle rechte veurbehalde, kopie- en auteursrech V.V.G. JOCUS 2010-©