Auteur: Jaap Stroeken, archief V.V.G.Jocus

Volges de traditie wuurt 't bestuur van ein Vastelaovend vereiniging gevorm door de Raod van Elf. Dit gezelschap, bestaonde oét elf manne, wuurt veurgezaete door eine President of eine Vors. De Raod van Elf is belas mit de organisatie en begeleiding van de Vastelaovend vieringe. De naam verwiés, vanzelfspraekend, naor 't gekkegetal elf, oftewaal 't narregetal.

't Veurluipig reglement van de Sociëteit Jocus Venlo wuurt op 27 Oktober 1842 beej Wullum Bours opgesteld. In de iërste algemeine leejevergadering wuurd ein bestuur gekaoze det, nog lang heejnao, ein bestuurlik fundament van de Sociëteit zoel vorme. Ter vergadering wuurd d'r 'nne Raod van Elf gekaoze dae besteit oët: "een president, een vice-president, zes raadsheren, een secretaris, een penningmeester, een orkestmeester". De iérste opdrach is um ein algemein reglement veur de Sociëteit op te stelle.

Op de iérste comité-vergadering van 21 november 1842 wuurd neet allein de de naam van 't Gezelschap gekaoze. Op dees vergadering waere auk de functies van de hoëge, wiëze Raod van Elf verdeild. D'n iérste Raod van Elf van 't "Vastenavond Gezelschap Jocus" bestond oét:

 • President: Eduard Thiessen, Vors Joeccius XI
 • Vice-President: Frans Ferber, Piet de Meup
 • Sikkertaris: dr. J. Cramer, Barôn van Inkhoezen tot Pennenberg
 • Penningmeister: Antoën Sleurs, Jônkhiër Plökvogel
 • Groet-veurwerkmaker: Louis Gallot, Lord Polverneus
 • Sirremoniemeister 1: Adolf Gideon Justen, Graaf Kratspoët
 • Sirremoniemeister 2: M. Custers, Jônkhiër Kwikstert
 • Groët-Zegelbewaarder: Eduard Keuller, Barôn Stempelnowski
 • Hofpoëet: Herman Steckler, Markies Rumeslager
 • Orkesmeister: E. Boudewijns, Dermekideler
 • Bouwmeister: E. Bennert, Baas Jan

Nao de verkeezing helt de veurluipige president Thiessen ein toespraok wao-in hae veurspelde det de roem van de Venlose Vastelaovend de ganse wereld euver zoel gaon. En det de vraemde met aafgelaje "dampschepen" nao de Venlose Vastelaovend zoele komme. Hae besloot zien wäörd in 't Letiens: "In concordia parvae res crescunt", of te waal: Eindrach mak mach. Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus

Waopeschilde
In 1877 woort "de praol en stasie van Jocus" oétgebreid. Venlonaer Eef Stoot, erkind Decorateur van Jocus, ontworp veur Vors Joeccius XI en idder lid van de Raod van Elf ein waopeschild va kartôn mit daobeej eine Letiénse spreuk. Dit pasde beej de Vastelaovend traditie die veurschriéf det tiejes de Vastelaovend vieringe idderein dreej daag zien eige identiteit aafsteit en d'n toemel van 't fees belaef onder eine foepnaam.

In de Groëten Optoch van 1877 woorte de waopeschilde meigedrage door heuse Schildknape, um ein jaor vervange te waere door exemplare van bleek. Op 27 jannewari 1878 trok eine fakkeloptoch van 't Schriksel nao 't "Jocus paliés" in de baovezaal van de sociëteit "In de Fontein" aan de Vleisstraot alwao de waopeschilde woorte opgehange. Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus

Anno 2010 zien dees bleeke waopeschilde nog altied in bezit van Jocus. Zeej zien in broékliëngegaeve aan 't Limburgs Museum alwao ze te bezichtige zien. In 2007 ware zeej auk te zeen in de groët Jocus Jubel Expositie.

Vors Joeccius XI
Vors Joeccius XI is de veurzitter van 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus en alzoë 't hoëgste gezag binne de vereining. D'n huidige Vors Joeccius XI is d'n hiér Roel Versleijen.

Jocus vitae quod sal coenae
Ein laeve zonder joeks is as aete zonder zalt

Ald-Vorste van 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus sinds 1842:

 • 1843: Eduard Thiessen
 • 1844: Dr. J. Cramer
 • 1876-1887: Godfried van den Brandt
 • 1887-1890: Jules Thywissen
 • 1890-1894: Ferdinand Keuller
 • 1894-1901: Gerard Herfkens
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 1901-1906: M. Berger
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 1936-1938: Jac Winters
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 1938-1958: Drs. Toën Schrijnen
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 1958-1975: Drs. Sef Hendrikx
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 1975-1990: Joep Schreurs
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 1990-2001: Toine Hazenbosch
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 2001 - 2016: Drs. Harry Pouwels
  Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
 • 2016 - noow: Roel Versleijen

Raod van Elf
De vereinigings-structuur zoëas deze beej de oprichting van de Sociëteit Jocus Venlo woort gekaoze zoel zoëvuël jaore later nog altiéd van groëte waerd bliéke. De leeje van de Raod van Elf vervölle zoëwaal ein representatieve functie, as ein bestuurlik organisatorische functie. 't Venloosch Vastelaovend Gezelschap Jocus koestert deze röggegraod en straef daonao um zien organisatie alzoë in te völle, passend in d'n tiédgeis.

De functies en waopeschilde van Vors Joeccius XI en de Raod van Elf zien heejônder aafgebaeld. De beejname zien weergegaeve in de orginele en neet vertaalde spelling. Heejbeej wuurt auk de waopespreuk oétgelag same mit de beejbehuurende functie en eventuele weitenswaerdighede.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Graaf Mooijal
Graaf Mooijal bekleijd de functie van Vice-Veurzitter.

Nihil scit qui nihil videt
Wae niks zuuet, dae wet ouk niks

Graaf Mooijal waas vruuger belas as groët-veurwerkmaker van Jocus. Wies 1878 waas ziene beejnaam Piet de Meup. waobeej zien amb as groet-veurwerkmaker woort vervange door det van Keldermeister. Sinds 1936 is Graaf Mooijal aangesteld as Vice-Veurzitter van Jocus.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Baron van inkhoezen tot pennenberg
Baron van Inkhoezen tot Pennenberg is iérste sikkertaris.

Joca immortalia reddam posteris
De onsterfelijke moppe zal ik veur 't naogeslacht beware

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Markies van Stempelnowski
De Markies van Stempelnowski bekleijd de functie van twiëde sikkertaris.

Hoc signo agnosces fratres
Aan dit teiken kint geej og breurs kinne

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Jonkhier Plukvogel
As iérste penningmeister bewaard Jonkheer Plukvogel de schatkis.

Quamvis Jocus aegre fero Jocum
Hoewaal Jocus-man, kan ik scherts maar moeilijk verdrage

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Graaf Kratspoët
Graaf Kratspoët is twiëde penningmeister

Omnia jocose sed honeste et decore
Doot alles joeksig, maar netjes en fetsoenlik

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Baas Jan
Baas Jan is veurzitter van Jocus' TC oftewaal de Technische kemissie.

Jocorum academiam conveniente exorno
Ik verseer de Jocustempel zoëas 't behuuërt

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Marquis Rumesläger
Marquis Rumesläger is verbônde aan de Raod van Elf as veurzitter van de Joeks kemissie.

Sine me non abscendis rostra
Zonder mich zult geej't gesteulsel (haan) neet beklumme

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Burggraaf Pottekiéker
Burggraaf Pottekiéker is veurzitter Pers & Propaganda kemissie.

Et euterpe colit jocum
Ouk de "muze Euterpe" druëg beej tot de joeks

De beejnaam Burggraaf Pottekiéker verschiént rond 1885 op 't teniél. Beej de oprichting van de Sociëteit Jocus Venlo in 1842 droog hae de naam "Dermekideler", oftewaal orkesmeister. "t Is aannemelik det hae deze beejnaam kreeg, umdet snaorinstrumente in dae'n tiéd oétgerös ware mit snaore gemak van verkesderm.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Graaf Spondgaat
Graaf Spôndgaat is veurzitter van de kemissie Algemeine Zake.

Sine baccho non est Jocus
Zonder bacchus besteit er genne joeks

Wies 1878 waas Graaf Spôndgaat bekind as Lord Polverneus.

Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Jonkheer Kwikstert
Jonkhier Kwikstert is de materiaal kommissaris van de Raod van XI en veurzitter van 't kommissariaat Riej en Traksie.

Evocabo te ad rostra
Ik zal dich oprope nao't gesteulsel (den haan)

De huidige Raod van Elf van 't Venloosch Vastelaovend Gezelschap Jocus vindt geej op dit blaad.

Sirremoniemeister
De Sirremoniemeister äöpend de sirremonie, alzoë de binnekôms van 't Jocus Gezelschap beej iddere gelaegenheid wao zeej zich vertuënt. Oétgerös mit zien bekinde Jocus bel en Sirremoniemeister-staaf geit hae veurop. As de Jocusbel klingelt, is det 't teike det Vors Joeccius XI en ziene voltallige Raod van Elf de zaal binne traejt.

Neteurlik äöpent de Sirremoniemeister auk de waeg as Prins Carnaval en zien Adjudante mit eur Jocus gevolg euren intree mak.

Tiédes Jocus zittinge of Jocus bezeuke wuërd de Sirremoniemeister op bevel door Vors Joeccius XI of Prins Carnaval gepermitteerd veur 't oétbringe van eine Viéfklap. Dit teiken van waardering kint waere oétgebrach as döbbele, dreejdöbbele of in oétzônderlikke gevalle en staonde dreejdöbbelle viéfklap.

In de periode 1842-1906 kinde Jocus twië Sirremoniemeisters die allebei deil oét makde van de elf hiére van de Raod van Elf. Vanaaf de heroprichting in 1936 wuurt 't Jocus Gezelschap veurgegaon door eine Sirremoniemeister. Illusture name as Bertus Hummel, Jo van As, Max Munnich, Harry Hendrickx, Peter Peters en Herm Pollux völle de iére-galerie van Ald Sirremoniemeisters.

Chef du Protocol
De Chef du Protocol zuut toe 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus zich op ein juuste en passend wiés prissenteerd. 't Protocol oftewaal "de geschreve en ongeschreve regels die vaststelle waat det d'r gezag wuurt en wie men zich deent te gedrage en prissentere" haet Jocus hoëg in zien vaandel staon.

De Chef du Protocol begeleidt in zien hoedanigheid Vors Joeccius XI, de Raod van Elf en 't Prinselik Dreejspan.

De volledige vereinigingsstructuur van 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus, inclusief de leeje van de Raod van XI vindt geej heej.

Beschermhiér
Sinds 1959 kint 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus ziene eige beschermhiér. Ein functie die veurbehalde is aan d'n iërste börger van de stad, alzoë d'n börgemeister van de Gemeinte Venlo. Hae is beej alle belangrieke evenemente aanwezig en druuëg tiédes de vastelaovend 't bestuur van de stad veur dreej daag euver aan 't Jocus dreejspan. Historie Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus

De huidige beschermhiér is d'n hiér A.S. (Antoin) Scholten.

Verantwoording:
't Jocus-archief haet zien uùterste bes gedaon um zien historie zörgvöldig te beschriève. Heejbeej haet zeej ein beroep gedaon om bestaonde JOCUS publicaties, diverse brônne en nieje vôndste oët zien eige archief. Veur vraoge, opmerkinge of mier informasie kint geej kôntak opneme mit 't Jocus-archief via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle rechte veurbehalde, kopie- en auteursrech V.V.G. JOCUS 2010-©