Niejs

Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal

Maondaag 28 september 2020

Nao aanleiding van de niej aafgekôndigde euverheidsmaotregele um de verspreiding van 't coronavirus taege te gaon haet Jocus beslaote um Opus Jocus Leedjesaovend van 2020 te laote plaatsvinde zônder publiek in de zaal. 

Geej kint zaoterdaagaovend uiteraard 't ganse program volge vanaaf 20:00 oor via Umroop Venlo (kiek heej op welk kanaal geej kint aafstumme), en veural auk mei stumme per SMS. 't leedjesbukske mit alle tekste is binnekort heej te downloade.


Gekochte kaarte waere binne 2 waeke truuk betaald. 

 

De Vastelaovend 2021 verbindt

Zondaag 27 september 2020

't Zien biezondere tieje waoin weej verkiere. Eine ônzichbare spelbraeker kaerde de straote van ôs schoëne Venlo laeg. Vuuël minse makde en make zich zörg. Aevel euver eine gas maond wuurt 't auk Vastelaovend.
Juus in dezen tiéd bringk Venlose iëuwealde fees plezeer en haop. Op baetere tieje, op bliejheid zoëwie de Stad van Lol en Plezeer dao bekind um steit.

Op 11 november start 't nieje vastelaovesseizoen. Jocus haet in deze biezondere periode eine gezônde balans perbere te vinde.

Op d'n Elfde van d'n Elfde wuurt 't nieje vastelaovesseizoen aafgetrap op ein andere wies as geej van Jocus gewind ziet. Neteurlik wuurt op 't Stadhoés eine fônkelnieje Opstaeker en de nieje JocusCD geprissenteerd. Daonao wuurt baove op 't bordes mit 11 scheut van 't kenon 't nieje sezoen ingeschaote. Weej zulle dae'n daag gen meziekaal program bringe vanaaf de Mert. En auk zien d'r de res van d'n daag gen publieke aktiviteite zien.

De Groëte Prônkzitting geit door op zoaterdaag 14 november, aevel auk in ein andere jeske. Hoegheid Prins Marcel II zal zien aaftraeje hebbe op de Mert veur 't Stadhoés. 't Wuurt ein echte boetezitting, raekening haldend mit de 1,5 maeter aafstand dae auk dao geldt. Op kreatieve wieze wuurt ein Jocuswaerdig program gegaote op dit moment.

En dan 't nieje jaor.
De Vastelaovend van 2021 geit door. Vanzelfspraekend waal op ein andere wies.
Op 30 jannewari wuurt op ein verrassende wies 't nieje Jocus Dreejspan oétgerope. Neet op einen Hofbal, aevel waal op ein wies die ôg geit aanspraeke.
Dezen Hoëgheid zal Jocus en de wiekvereiniginge veurgaon in 't moeiste fees det Venlo riek is. En deze kiër as echte Stadsprins, want Venlo verbindt.

Mit de dreej vastelaovesdaag zelf gaon weej mit dae Stadsprins veurop, de vastelaovend vormgaeve in os eige Venlo. Det gaon weej doon in de Venlose straote en de buurte en in de wieke. Same mit de wiekvastelaovesvereiniginge en mit ôg. Waobeej rech doon aan de eventuele maotregele die op det moment gelde.

Aevel zal d'r dit jaor op Vastelaovesmaondaag genne Groëte Optoch door ôs binnestad trekke. Die duudelikheid wilt Jocus aan de wagebouwers en groepe gaeve die bezig zien mit eur kreaties.

Auk zal 't Boerebroélofsgezelschap dit jaor neet in ondertrouw gaon op d'n Boeremoosbal en neet gaon trouwe. Zeej zulle zich waal prissentere en zich gaon verlove. Messchien twiefelt 't bruudje nog ein bietje of is d'n Broedegom nog neet gans zeker.
Zeej zulle zich in d'n onech verbinde mit Vastelaovend in 2022.

Wie 't ganse fees in detail d'r oét geit zeen, dao zien weej volop mei aan de slaag. En det duit Jocus same mit de Gemeinte Venlo, de Veiligheidsregio en vuuël andere partieje wie de Stichting Stadscomite BBZ, Theater de Maaspoort, Umroop Venlo, 't Zomerparkfees, de zustervereiniginge en de Venlose horeca.

Veur 2021 geldt: as de Venlonaer neet nao de Vastelaovend kin komme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer.
Same mit gans Venlo wilt Jocus gaer op verantwaorde wies de Vastelaovend van 2021 meugelik make.