• Koninklijke Erepenning
  • Motto

Oétgeleech

De Träöt 2021 (73e edisie)

De 73e oétgave van 't Staatsorgaan van 't Jocusriék. Ein speciale joeksige editie um vastelaovend in hoés te haole: 92 pagina's vol mit foto's, achtergrondverhaole en vuuël lol en plezeer!

€3,00

Niejs

Oétkomste Jocus enquête bekind

Woensdaag 05 mei 2021

Van 9 wies 29 miërt deej Onderzoeksbureau Markteffect oét Eindhoven ônderzeuk nao de  vastelaovesbelaeving in de regio Venlo en de beejdrage van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus dao-aan. In korten tiéd nome ongeviër 2000 inwoëners aktief deil aan de online enquête. Ein biezônder hoëge deilname  volges ‘t onderzeuksbureau. D'n hoëge respons beteikent det de oétkômste ein  betrouwbaarheid van 95% hebbe. Intösse zien  auk de inhaldelikke rissultate bekind. Inkele  daovan springe in ‘t aug: De Groëte Venlosen  Optoch en de Boerebroélof zien de meis  bezôchte Jocusactiviteite. Vastelaovesdinsdaag  wuurt door de Venlonaere ‘t hoëgst gewaardeerd van alle vastelaovesdaag. 
 
73% van de Venlonaere keek nao de volledige oétzending  van Opus Jocus Leedjesaovend,  waobeej  51%  de oétzending live volgde. De beejdrage  van  Jocus aan de instandhalding van de vastelaovend wuurt door de Venlonaere op ein  schaal van 0 tot 10 gewaard mit ein 8.4.
 
Noord-Limburgers  beoordeile de  beejdrage van  Jocus mit ein 7.6. Opvallend is det  jôngere  (ônder  de  laeftiéd van 30  jaor) miër waerd hechte aan  tradities en protocolle in vergeliék mit aldere die  dökker op zeuk zien nao verniejing en innovatie. 
 
De oétgebreide onderzeuksresultate waere in  juni door de Raod van Elf van Jocus gebroék as beejdrage veur eur jäörlikse evaluatie. 

 

Insteure nieje vastelaovesleedjes

Zaoterdaag 24 april 2021

Terwiél de veugel fluite en de veurjaorszôn schient, kiék idderein in 't Stedje van Lol en Plezeer oét nao joeksigere tieje. Wae wet zörge dezen tiéd juus veur inspiratie... Vanaaf noow kint geej ôg nieje vastelaovesleedjes insteure!

Veur details umtrent inschriéve, 't reglement en 't inschriefformeleer: klik heej

Insteure kin wies zaoterdaag 24 juli 2021, 23.59 oor.