Oétgeleech

Jocus CD 2022: Maak d'r wat moeis van

De nieje Jocus CD "Maak d'r wat moeis van" is oét! Mit de veer nieje Jocusleedjes én miër, noow te kaup in Jocus' webshop.

€13,50

Niejs

Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door

Woensdaag 10 november 2021

Nao 't aafblaoze van Elf van Elf had Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus 't vertrouwe en de haop det de Groëte Prônkzitting van zaoterdaag 13 november door kôs gaon.
In ein ingelasde vergadering van de Raod van XI, alzoë 't bestuur van Jocus is beslaote um de Groëte Prônkzitting neet door te laote gaon.

Mit de ôntwikkelinge in de regio Noord-Limburg en Venlo vind Jocus 't neet gepas um - ôndanks de geldende maotregele - op dezen aovend 't vastelaovesfees te viere. Roel Versleijen, Vors Joeccius XI van Jocus leet 't besloét toe: "Vanaovend haet ’t bestuur - taeves Wiéze Raod van XI - zich tiédes ein extra ingelaste beejeinkôms gebaoge euver dees biézônder lastige vraog. Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote det de Prônkzitting op 13 november neet doorgeit. Ôndanks det ’t meug, zulle weej op dit moment gen gebroék make van de meugelikheid. De actuele situatie, waobeej d’r ‘n greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit besloét. Moch de Prônkzitting op ’n later moment in ’t seizoen asnog gehalde kinne waere, zulle weej det zeker neet laote."

Bezeukers die intreekaarte hadde besteld zulle eur geld truukkriége. Veur Jocus is 't ein meuilik besloét det vuuël Venlonaere, zeker nao 't neet doorgaon van Elf van Elf in eur Vastelaoveshert zal rake. Aevel raekene weej taegeliékertiëd auk op begrip gelet op de huidige gezôndheids-situatie. 

Roel Versleijen: " 't Begôs in de aafgelaupe daag te ‘schoore’, ’t veulde neet good, te miër umdet de besmettingsciéfers binne ein waek explosief greuide, de zörg de noëdklok luujde en Limburg zelfs zwart kleurde op de coronakaart. Ondanks det weej mit ’t eventueel laote doorgaon van ôs Prônkzitting niks zoele doon waat neet meug, is daomei nog steeds neet gezag det weej dan ’t gooje zoele doon. Vastelaovend is en bliéf 't meis belangriéke van alle onbelangriéke dinger. Aevel de gezôndheid en 't waalzien van de Venlonaere steit ten alle tiéje veurop."

Jocus zal op ein gepas moment aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien adjudante Jos en Paul.
De Jocushaan zal zich dees daag gedeis halde, oét respèk veur de gruttere zörg die d’r op dit moment zien.

 

Jocus bluuës evenement Elf van Elf aaf

Donderdaag 04 november 2021

Vanmiddaag woort duudelik det op grond van ein algemeine aanwiézing van de Veiligheidsregio Limburg-Noord de Gemeinte Venlo gén vergunning zal verliëne veur Elf van Elf. In naovolging heej op zal Jocus dan auk zien geplande activiteite veur 11 november laote vervalle. Weej ônderschriéve ’t belang van de gemakte keuzes vanoét ’t perspectief van ôs gezamenlikke verantwoordelikheid nao ôs bezeukers, de zörgzector en de samelaeving as gehiél.

 ’t Aantal corona besmettingen mit name in Noord-Limburg is hoëg en nog altiéd greujende, de provincie kleurt donkerroëd, de belasting veur Viecuri en andere zörginstellinge is groët. Onder det gesternte woort ein groët publieksevenement op dit moment neet passend geach.

“Jocus haet door de jaore haer laote zeen det de organisatie van joeks en jen beej eur in miër as gooje hand is. Taegeliékertiéd is ’t auk de vereiniging die verantwaordelikheid neemp en wet wanniër zake belangriéker môtte waege dan ’t plezeer van det moment” aldus Roel Versleijen, voorzitter en Vors Joeccius XI van V.V.G. Jocus. “D’r is door vuuël van ôs vreejwilligers van de vereniging, same mit de horecaondernemers van Stichting Horeca Altstad Venlo (SHAV), vuuël tiéd en energie gestaoke in alle zörgvuldige veurbereidinge. Helaas zulle dees inspanninge – veur ’t twiëde jaor op riej - in Venlo neet kinne waere verzilverd in ein joeksig äöpeningsfees van ’t vastelaovesseizoen.”

Op 11-11 zal waal d’n iërste “Opstaeker” waere verkoch, en zal auk de nieje Jocus CD mit onder andere de veer winnende leedjes van dit sezoen waere geprissenteerd. Auk de Groëte Prônkzitting op zaoterdaag 13 november zal doorgang vinde; heejveur zien nog inkele kaarte te kaup via de webshop. Op de webshop is auk d'n opstaeker en de niej CD te kaup vanaaf 11-11.