Oétgeleech

vastelaovend.online

Vier vastelaovend in dien eige hoéskamer mit vastelaovend.online: begaef ôg virtueel door de stad en kiék en luuster nao verhaole, leedjes en documentaires. Idderen daag weer wata niejs te ontdekke!

 

Niejs

In memoriam: Funs Bisschops

Donderdaag 18 fibberwari 2021

Mit verslageheid en bedreuf vernome weej ’t haergaon van
d’n hiër Funs Bisschops

Commandeur in de Orde van de Zwalm
Ald-Börggraaf Pottekieker
Adjudant van Stadsprins Hay III in ‘t jaor 1986

Op d’n letsten daag van eine curieuze vastelaovend verlaore weej eine memorabele Jocusman.
Funs ging jaorelangk de P&P veur en goof zoë Jocus mei kleur. Hae deej det op zien eige wiés, hertelik en ôngedwônge maar auk duudelik as ’t smeis nuuëdig waas.

Mit de ingetaoge maar kinmerkende joie de vivre die Funs oétstraolde waas hae euveral gaer gezeen. Weej gaon um dan auk ziér zeker misse.

Jocus zal Funs mit groët respek gedinke.
Weej winse Els, Roel, Suzanne, Dick, Marlon en al eur kinder alle sterkte toe beej dit verleer.

Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, veurzitter/vors

 

Motto 2022

Dinsdaag 16 fibberwari 2021

Venlo is al iëuwe lang ein stad van bedriévigheid en moëie plaetskes. ‘t Stedje van Lol en Plezeer mit een historische en auk mederne oétstraoling. Vastelaovend bringk de Venlonaere idder jaor beejein. ‘t Kômmend vastelaovessezoen haopelik weer op de wiés as veurhaer.

Alzoë, d’r gloort haop auk veur Jocus en de Venlose Vastelaovend. Zoëwie ein van ôs Venloos vastelaovesleedjes bezingk:

Lach en vergaet ‘t, d’n dokter dae zaet ‘t
Altiéd lache auk al zit d’r ens waat krangs.
Jao, want zoë zit ‘t, d’n dokter dae wit ‘t
Wae zich doëd lach, dae laef ‘t langs

Venlo zal in de startblök staon um de Vastelaovend van 2022 te viere as noëits te veure. 

Daorum is ‘t nieje motto: 

Maak d’r wat moeis van