De Vastelaovend van 2021 wuurt ein biezônder jaor. Um de Vastelaovend nao de Venlonaere toe te bringe held Jocus eine ôntwerpwedstriéd veur de Vastelaovesposter 2021.

In aanlaup nao- en mit de Vastelaovend zal deze poster de hoéskamers, winkelroéte of bedriéfsruumtes opfleure.

De Venlose Vastelaovesposter 2021

Laot dien kreativiteit de vreeje laup. Maks dich ein joeksig ôntwerp? Idderein meug meidoon; vastelaovesvierders en neet-vastelaovesvierders, kunstenaers, hobbyiste en Vorste, ald Prinse, Dansmeriekes en falderappesse.

De inzendtermién äöpent 11 november 2020 en löp tot en mit 6 jannewari 2021.

't Formaot van de poster is staond in 48 x 36 cm en wuurt oétgegaeve via De Träöt en losse oétgifte. Neteurlik zien verschillende technieke meugelik; foto, schilderie, teikening of hybride technieke. 

Insteure kin digitaal via info@jocus.nl

Venlo kees de winnaer!

Op donderdaag 7 jannewari waere ein aantal ôntwerpe bekind gemak. Ein waek langk kin via de social media kanale van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus gestump waere op 't moeiste, tôfste en kwantste ôntwerp. 

De winnaer wuurt in aanlaup nao de Vastelaovend op passende wiéze bekind gemak. De poster is vervolges via De Träöt en andere oétgifte verkriégbaar.

Hingk diene Vastelaovesposter strakkes in gans Venlo veur de roét? 

Doot mei! Dan bringe weej same de Vastelaovend beej idderein de hoéskamer in!

Miër informasie: info@jocus.nl

Wie de vastelaovend ‘t kômmend seizoen oét geit zeen wet nog nemus. Toch haet beeldend kunstenaer Jos Cremers oét Tegele veur de vastelaovend 2021 d’n Opstaekerᵀᵐ 2021 ôntworpe. “Roy Peters van  vastelaovesgezelsjap d’n Oeles oét Tegele haet mich gevraog of ik d’n Opstaeker 2021 wil ôntwerpe en dao bin ik hiël gruuëts op.” Cremers mak dees broche oét naam van alle viéf de stadsdeilvereiniginge. “Idderein, groët of klein, in de ganse gemeinte druuëg d’r aan beej det de vastelaovend ein fees wuurt. Laot daorum dezen ‘Opstaeker’ veur alle minse die de vastelaovend ein werm hert toedruuëg einen echte opstaeker zien, auk al zal ‘t fees in 2021 anders zien as veurgaonde jaore’. 

“ ’t Is ein hiele prestatie det we gezamelik d’n Opstaeker 2021 hebbe kinne realisere. Ik maak namelik noeits teikeninge van mien creaties. Ik heb einen hômp klei gepak en bin gaon boetsere. Oétintelik meuste we van ein dreejdimensioneel beeld truuk nao ein twiëdimensioneel speldje mit waat reliëf-accente. Volges mich is det gans good gelök.” Cremers haet altiéd vastelaovend gevierd. Veur mich steit vastelaovend geliék mit fees op straot, remmidemmie en vuuël humor. Det letste is auk truuk te vinde in mien werk. De figure, die ik maak zien altiéd komisch en kleurriék. Op d’n Opstaeker zien twië humoristische muzikant te zeen mit deksels en dieke trôm en viéf puzzelstökskes die as confetti dao op neerdale. “Die puzzelstökskes zien de viéf stadsdeile van de gemeinte Venlo, die mit de vastelaovend in mekaar passe zoedet ein groët fees ôntsteit”, zoë zaet Cremers. Zien motto: Same gaon weej ’t make. Groët of klein, weej hebbe gein!

‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; eine bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovendsactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld en Arcen en Velden; eine bliék van betrôkkeheid beej de vastelaovend en eine financiëlen opstaeker veur alle vastelaovendsvereniginge oét ôs regio. De viéf stadsdeilvereniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, juus noow massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende de vereiniginge te ondersteune.
 
Jos Cremers (1959) werk in zien dageliks bestaon mit kinder die extra zörg nuuëdig hebbe. Daonaevebeej werk hae as beeldend kunstenaer, ein passie die hae op zien 40e ontdekte. Jos is autodidac, de basis van ziene keramische kinnis haet hae opgedaon in de Tiendschuur in Tegele. Zien werk is herkinbaar en uniek. Inspiratie haolt Jos door te kiéke nao de minse um zich haer. Hae versteit de kuns um ‘t gedraag van minse zoëwaal letterlik as figuurlik op ein humoristische wiés oét te beelden. De aafgelaupe jaore haet Cremers op tal vaan plaatse geëxposeerd. Taegeswaordig zien z’n creaties auk te bewôndere in Galerie Tegelen. Miër informatie oeuver Jos Cremers is te vinde op www.joscremers.nl.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2021 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf dae’n datum is hae te kaup via de verschillende websites van de vastelaovesvereiniginge, ein groët aantal winkels en beej de eventuele vastelaovendsactiviteite.

Det d’r kômmend vastelaovesseizoen ein zwaore daeke zoël röste op ôs zoë geleefde fees, det waas al einen tiéd duudelik. Toch waas d’r haop det weej in ôs ‘Stad van Lol en Plezeer’ eine waeg zoele vinde um de kômmende maonde de vastelaovend toch - ôndanks alle beperkinge - te kinne viere. “As de Venlonaer neet nao de vastelaovend kin kômme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer”, zoë hebbe weej ôg inkele waeke geleeje laote weite. Same mit de wiék- en buurtvereiniginge ’t echte vastelaovesgeveul in de stad laeventig halde en de Venlonaere verbinde. Ein kreatief ideej en initiatief waat Venlo-breid good is ôntvange. Daobeej haet Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus d’r gen moment ônduudelikheid euver laote bestaon det de gezôndheid van minse altiéd as allerwichtigste zal waere gerespekteerd en d’r op gen inkel moment de rendjes zulle waere opgezôch. Auk de Gemeinte Venlo stelde zich daobeej op ’t positieve standpunt det as d’r ein good plan zoel ligge, det rech zoel doon aan de veiligheid, zeej mei zoel dinke en doon um ’t meugelik te make.

Vanmiddaag haet ôzze Börgemeister, taeves veurzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, ôs laote weite det kômmend seizoen alle vastelaovesactiviteite in gans de Provincie Limburg - wao ein vergunning of melding veur nuuëdig is - neet door kinne gaon. De actuele situatie, waobeej d’r ein greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit historisch besloét.

In ’t verlingde heejvan haet de wiéze Raod van XI zich vanaovend gebaoge euver de vraog wie Jocus zich wins te verhalde tot de ôntstaone situatie.

Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote, det ôndanks ôs iérdere oprechte veurnemes en ideeje, aanstaond vastelaovesseizoen al ôs evenemente en initiatieve veur ein jaor waere opgeschort. Dus genne Elf van Elf en Groëte Prônkzitting, genne nieje Stadsprins en auk gen euverige publieke aktiviteite in ’t aanstaonde seizoen.

Weej zulle waal op gepaste wies aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien Adjudante Paul en Jos. Auk initiatieve as de CD en De Träöt zulle ’t kômmend seizoen op gepaste wiés ônder ôg aandach gebrach waere. Auk waere d'r door JocusTV videoclips oétgebrach van de veer winnende Jocusleedjes, net as inkele aafleveringe van 't JocusTV programma 11:11.

Veur ’t euverige zal de Jocushaan zich kômmende maonde keduuk halde, oét respèk veur de groëtere zörg die ’t laeve van vuuël minse op dit moment in ziene greep hilt.

Ôs vastelaoveshert bloojt, aevel zien weej in de euvertuuging det weej heejmei ’t juuste doon.

Det hebbe we gaer! De veer nieje Jocusleedjes zien bekind!
In ein biezondere editie woorte op Opus Jocus Leedjesaovend de nieje leedjes veur de vastelaovend van 2021 gekaoze.
 
De volledigen oétslaag:

1e plaats: Oét de maot, gezônge door Bart Janssen, Gijs Engels, Jules Fransman en Willy Billekens. De waörd zien van Peter Jansen en de meziék is van Hay Geritz.

2e plaats: Kôm heej, gezônge door Tim Stoter. De waörd en meziék zien van Frans Pollux.

3e plaats: Liene, gezônge door Bart Mulder, Gijs Wolters, Peer Coopmans en Rob van den Kroonenberg. De waörd zien van Gé van Beek en de meziék is van Wim Roeffen.

4e plaats: Vastelaovend mit dich, gezônge door Karen van Hoften en Ken Vaessen. De waörd zien van Marc Peters en de meziék is van Hay Geritz.

5e plaats: Det doon die schoon, gezônge door Gijs Engels en Jules Fransman. De waörd zien van Wim Roeffen en de meziék is van Wim Roeffen.

6e plaats: Twiëdehands, gezônge door Bart Jacobs en Luuk Janssen. De waörd zien van Peter Jansen en de meziék is van Hay Geritz.

7e plaats: Letste leed van de nach, gezônge door Martine van der Meijden. De waörd zien van Joop Aerdts en Alwin Grijseels en de meziék is van Alwin Grijseels.

8e plaats: Op zeuk, gezônge, geschreve en gekomponeerd  door Fred van den Bogaard en René Oostdam. 

9e plaats: Kluntjesmik, gezônge door Jan Derijk, Joep Bindels en Paul van Steenkiste. De waörd zien van Hannelore en Laurence Winter en de meziék is van Wim Roeffen.

10e plaats: Wao heb ik det toch van?, gezônge door Hay Vercoulen. De waörd en meziék zien van Wim Roeffen.

11e plaats: Gooje vrinde zuusse noeits, gezônge door Marco Vaessen. De waörd zien van Frank van den Broek en de meziék is van Marcel Driessen.

 
Ein groët dankewaal en waalgemeinde komplimente aan alle deilnemende teksschriévers, kômponiste, zengers en zangeresse! Geej waart allemaol mit rech: um gruuëts op te zien!
De 4 winnende Jocusleedjes gaon weej truuk huure vanaaf Elf van Elf op de nieje Jocus-CD en via de bekinde streamingdeenste.

Nao aanleiding van de niej aafgekôndigde euverheidsmaotregele um de verspreiding van 't coronavirus taege te gaon haet Jocus beslaote um Opus Jocus Leedjesaovend van 2020 te laote plaatsvinde zônder publiek in de zaal. 

Geej kint zaoterdaagaovend uiteraard 't ganse program volge vanaaf 20:30 oor via Umroop Venlo (kiek heej op welk kanaal geej kint aafstumme), en veural auk mei stumme per SMS. 't leedjesbukske mit alle tekste is heej te downloade.


Gekochte kaarte waere binne 2 waeke truuk betaald. 

Niejsarchief

11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo

Volgende evenemente

Kaarte bestelle