De Orde van de Zwalm woort ingesteld op 8 fibberwari 1879 en sinds oétgereik aan minse mit boétegewoëne verdeenste veur Jocus en de Venlose vastelaovend.​

Hannelore Winter stond as zevetiën jäörig maedje veur 't iërs op Jocusbuun tiédes de Leedjesaovend van 1959. Mit Meuderke Leef haolde Hannelore de derde plaats. ​

Ein haos ôntelbaar aantal kiër zông Hannelore vol euvergave zien leedjes. Later woort zeej auk aktief as teksschriéfster.​

Vanaaf 2004 schriéf Hannelore auk same mit eure zoon Laurence. ​

't Jôngste leedje det in de priéze veel waas 't Letste kletske det dit jaor de derde priés haolde op de Leedjesaovend.​

Hannelore Winter is daomei 60 jaor aktief veur Jocus en de Venlose vastelaovend en meug mit rech de keuningin van 't Venlose vastelaovesleed geneump waere.​

Van herte perfitsia!​

Ein gedich beej gelaegenheid van de ônthölling van D’n Haan
Veurgedrage door Lynn Jambroers

Wie Ôzze Leeven Hiër destiéds d’n aerdbol haet gemak
(Of ‘t waas zien vader, want dae deej det veur zien vak)
Haet hae nao de Venlonaer, det toënbeeld van Gods gratie,
‘ne Vogel oétgevônde, as kroën op zien kreatie

‘Máár waat eine sjieke,’ sprook de Schöpper toen voldaon,
‘Zoëvuuël kleure, zoëvuuël prach - dae zoel in Venlo neet misstaon.’
Maar ja, de Schöpper had ‘t drök, en auk al meinde hae ‘t ech
Door ziene bômvolle agenda kwaam d’r weinig van terech

Dus det oétverkaore schöpsel - God neumde um ‘d’n haan’
woort vergaete door de Schöpper, en zien doordewaekse baan
(die besteit d’r oét um ‘s morges vruug zien sträöt aan ôs te toëne)
makde van det opperwaeze eine vogel, eine ‘gewoëne’

Hae woënde beej agrariërs, meus luime in ein hok
mit kiepe. Dus dae’n haan woort tuureluurs van det getok.
En peeze meus hae, gans de waek, veural veur daag en dauw
Dus laat nao bed gaon moch hae neet, en noeits waas hae ens blauw

Zoë zoel ‘t wies ‘t ind van alle tieje zien gegaon
As neet in achtiëntwieënviërtig Jocus waas ôntstaon
En eemus van die luuj toen, ôngetwiéfeld eine kaerel
Zag: ‘Dae’n haan, dao zit vuuël miër in! ‘t Is ein prônkstök veur de waereld!’

Sinds dae’n daag zien haane heilig; of althans, zeej telle mei
Zelfs gebröl van Keuning Lieëuw wint ‘t noow neet miër van gekrei
Zeker heej in hertje Venlo, stad van joeks en van meziék
Wao d’n haan regeert met verve euver gans ‘t Jocusriék

En det duit hae oét de huuëgte. Van dao baove kiék hae neer
Op zien volk, op de minse, op de gewoëne Venlonaer
Bors veuroét en neus de lôch in, net wie Jocus, de’s zien lot
Maar kiék oét, zoel mien advies zien, want dao baove woënt auk God

En gaef God neet ‘t ideej desse dich mit um wils gaon maete
Want dan straf-e dich, en harder as allein maar mit vergaete
Jao, dan pak-e dich dien kleure aaf, dien zang zalse verlaere!
Net wie ‘t met de Raaf gebeurde, zwart zien noow zien vaere

Vruuger waas dae bônt en zông hae prachtig, maar neet miër.
Want hae reikde nao d’n hemel. ‘t Waas geliék de letste kiër.
Noow môt de Raaf zien daag in duusternis en stilte sliéte
Al huurse um mei ‘s nachs nog van verdreet ein bietje kriéte

Dus Jocus, weit det sokkels neet de wolke meuge kratse
En zörg det geej de grônd bliéf raake mit ôg hanebatse
Dan zal dae gruuëtsen haan heej euver gans ôs stedje wake
En van de grutste greekmörfkes nog Venlonaere make

Ein beeld um van te halde dus, icoon en joeks inein
Ein kniépuigske as serieus kedo veur idderein
Ik sloét ‘m in mien erm noow, wie jôngk det ik auk bin
Umdet ik van dae’n Hoëgen Haan nogal waat liére kin

De les beejveurbeeld, die ik dankzij um daobaove snap:

De joeks is in ‘t laeve, waat ‘t zalt is in de pap.

Frans Pollux, 9 november 2019

Mit ôntsteltenis en bedreuf vernome weej ’t ônverwachte haergaon van

d’n hiër Geer van der Veer

Kommandeur Gold in de Orde van d’n Haan
Lid van de Joekskemissie


Zoë kleurriék as de vastelaovend is, zoë kleurriék waas Geer.

Eine kreatieve geis dae de Venlose vastelaovend mei kleur goof. Neet allein mit zien eige bônte verschiéning, jaorelang in d’n Groëten Optoch maar auk door zien Versierhoés aan de Jeustraot. ’t Hoés met ’t menke wao ’t haos gans ’t jaor vastelaovend waas en minnige Venlonaer zich ein pekske haet gehaold.

De Jeustraot die vuuël veur um beteikende. Jaorelang waas dit ’t kloppend hert van ziene Schinkemerret en as winkelier makde hae deil oét van ‘t Gulde Schinkegilde. Wie zeej in 1972 de Boerebroélof gegund kreege, moch hae deze mei veurgaon as Broédegom van eur gezelschap.

Zien hert loog auk beej de Venlose stadsfiguure die hae gaer ein bliévende herinnering woel gaeve in de vorm van ein brônze baeld. De letste jaore zien d’r, mei door ziene inzet, weer eine gas beejgekômme en wae wet welke d’r nog volge.

Auk binne Jocus haet Geer zich ziér verdeenstelik gemak. As lid van de Joekskemissie waas hae wies noow meistendeils, ônophaldelik bezig mit de dansgardes veur de zittinge. Mei door zien oétgebreide relasies in Pruusses, haet hae d’r veur gezörg det d’r minnige garde van oétzônderlik niveau op Jocusbuun acte de présence goof.

Mit ’t haergaon van Geer, verdwiént d’r auk ein stökske Venlo.

Mit deep respek zal Jocus dan auk deze biézôndere en opvallende mins gedinke en is Geer dankbaar veur al ‘t moeis det hae ôs haet geschônke.

Weej winse de femilie vuuël sterkte mit dit ônveurstelbaar groët verleer.

Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, veurzitter/vors

Op zaoterdaag 9 november zal ‘t nieje kunswerk D’n Haan waere ônthöld op de Kölsepaort. D’n Haan, gemak door kunstenaer Rik van Rijswick, is ein cadeau van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus aan de stad Venlo en ode aan vastelaovesvierende Venlonaere. Speciaal veur dees gelaegenheid is de JocusTV documentaire te zeen “Ein hert veur de stad” via www.jocus.tv 

Beej gelaegenheid van ‘t Jocus jubileum 16x11 booj Jocus de inwoëners en bezeukers van de gemeinte Venlo ein twiëtal kunswerke in de aopenbare ruumte aan. Op 15 december 2018 woord “De Vreedzame Krijger” al truukgeplaats op de Kop van de Wiërd. Noow kump dao ein twiëde kunswerk beej. 

D’n Haan volmak ‘t recente Jocus jubileum en verwiés nao de ‘Stad van Lol en Plezeer’, de Venlose vastelaovend en Jocus. Roel Versleijen, veurzitter en Vors Joeccius XI van Jocus lich toe: “Aan de veuraovond van ôs 16x11 jäörig Jocusjubileum hebbe weej naogedach waat Jocus de Venlonaere kado woel gaeve. Weej hebbe bewus neet gekaoze veur eine feesaovond of groëts evenement veur de happy few, maar veur ein bliévende herinnering veur de ganse stad. De keus veel al vlot op eine Jocushaan. ‘t Is neet allein ‘t totembiës van ôs gezelschap, aevel vuuël belangriéker is hae ‘t symbool van de Venlose vastelaovend veur groët en klein, kinder, opa's, oma's. En ‘t symbool van ‘t volksfees in ôs Stedje van Lol en Plezeer.” 

‘t Aafgelaupe jaor haet Rik van Rijswick ‘t kunswerk ontwikkeld, in inge samewerking mit de Venlose maakindustrie: “Tiédes de iërste beejeinkoms kwaam ik al gauw op ‘t idee um eine scepter te make mit dao baovenop eine gruuëtse haan. In de scepter zien zeve cortenstaal elemente verwerk die geleverd zien door Schouren Metaal. Daotôsse is op aafwisselende wiés ‘t materiaal verwerk van diverse andere Venlose bedriéve zoëas extrusie-malle van MIFA, ventilatore van Vostermans en glaas van Scheuten. Daonaeve stelt SLV Nederland de verleechting ter beschikking. Baovenop zal d’n haan verriéze in roesvreej staol. D’n haan is deils gepolijs, deils ongepolijs en is versierd mit gekleurd glaas. De glinsterende haan kiek fier nao de bezeukers van de stad.” 

Zoëwaal De Vreedzame Krijger as D’n Haan zoele neet gerealiseerd kinne waere zonder de hölp van diverse betrokkene. Roel Versleijen: “Same mit Rik van Rijswick zien we mit vuuël minse gaon praote. Zeej hebbe ôs in de positie gebrach um beide werke aan de stad kedo te kinne doon. D’n Haan zal zoë vlak veur 11 november, as ein saort aafsloéting van ‘t jubeljaor waere ônthöld op ein symbolische plaats. Aan de Kölsepaort, in ‘t hert van de stad, ter verwelkômming aan alle gaste die Venlo bezeuke.”

D’n Haan haet veur Rik van Rijswijck auk ein belangriéke symbolische waerde: “Op de bors van D’n Haan is ein glaze hert verwerk. Det steit symbool veur mood en kwetsbaarheid en is auk ‘t hert van de stad. Jocus is ein groëte vereiniging. De zoels kinne zegke det zeej belangriéke ‘cultuur-dragers’ zien die de stad door de jaore haer drage. Vandao det ‘t hert ein belangriéke beteikenis in D’n Haan haet gekrege.” Heejmei verwiés D'n Haan auk nao de passie en betrokkeheid van de Venlonaere veur de vastelaovend en de hertverwermende maneer wao-op ‘t volksfees wuurt doorgegaeve nao de volgende generatie.

Zoëwaal De Vreedzame Krijger as D’n Haan zien bli?évende verbeeldinge van de onlosmakelikke band tösse de stad Venlo en Jocus. De plaatsing van beide kunswerke is meugelik gemak door inkele veuraanstaonde Venlose bedriéve, instellinge, privépersoëne en de Provincie Limburg in samewerking mit de gemeinte Venlo en de Stichting Kunswerk Jocus 16x11.

De ônthölling van “De Haan” zal plaatsvinde op zaoterdaag 9 november 2019 um 18.11 oor.

De realisatie van D'n Haan is vasgelag in de documentaire "Ein hert veur de stad" geproduceerd door JocusTV en is te bekiéke via www.jocus.tv 

Beeldend kunstenaer Ruud Simons oét Bliërick haet veur de kômmende vastelaovend D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 ôntworpe. Vors Carotius VIII van Vastelaovesgezelschap De Wortelepin vroog Simons um dit jaor oét naam van alle viéf de stadsdeilvereniginge D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 te ôntwerpe. ‘t Ôntwerp van Simons is ein ode aan de kater.“Mit Vastelaovend tovere weej altiéd weer de meis fantasievolle kreaties ônder ôs muts oét. De wildste ideeje ôntstaon, de kreativiteit knalt oét ôzze kop en vindt zien vorm in oétereinloupende pakke, geschminkde gezichte, heud en optochwages. D’n tiéd van joeks en theater is aangebraoke waobeej ‘t vloeibaar gold auk riékelik door de straote struimp’, aldus Simons. “Aevel wie alles in ‘t laeve haet auk de vastelaovend smeis ziene zwarte kant. Mit al det gefees kan ‘t zien det me ‘s anderdaags opsteit mit boenkende koppien onder de muts. D’n alcohol tuint dan zien valse karakter. Beej minnige vastelaovesvierder is dan eine paracetamol, ein flinke sloët kôffie en ein geruuësterd bôtteremke nuuëdig um zich ’s middags weer vol euvertuuging euver te kinne gaeve aan de meziék en ’t gedans. En opens huurse dan weer: ‘Schöd d’r mich nog eine in, ik vind det grei zoë lekker…”.
D’n Opstaekerᵀᵐ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; ein bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belfeld en Aarce en Velde; ein bliék van betrokkenheid beej de vastelaovend en eine finansjele opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge oét ôzze regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie verleeje jaor, weer massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe en zoë de verschillende vastelaovesactiviteite van de vereiniginge ôndersteune.

Ruud Simons (57) haet in Mestreech de Stadsacademie veur Toegepaste Kunst (ABKM) bezôch en de iërste graad docenteopleiding TEHATEX wao hae in 1986 is aafgestudeerd. Hij creëert twië- en dreejdimensionaal werk oét allerlei materiaal. Simons is in zien werk veural op zeuk nao de mentale ruumte, de ruumte die ôntsteit tösse de vorm en de beteikenis van zien kreatie. In dees mentale ruumte ôntsteit de evocatieve krach, ein subjectieve krach die beej ‘t publiek vraoge en interpretaties oprup. Simons is onder andere bekind van de corten staole part beej Domani, de "Circle of Influence" op ‘t Gelreplein in Venlo en ‘t brônze beeldje "De Vastelaoves Geis", de optochtrofee veur de winnaer van de Bliërickse optoch. Miër informatie over Ruud Simons is te vinde op www.ruudsimons.com.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 zal op Elf van Elf waere geprissenteerd. Vanaaf dan is hae auk te kaup beej de diverse vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende vastelaovesactiviteite.

Niejsarchief

16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes
21-01-19 Vastelaoveswandeling Jocus Museum
14-01-19 OETVERKOCH: Boeremoosbal, dich kumps toch auk?
13-01-19 Jocus Praotaovend: inschriéve veur Groëten Optoch
20-11-18 Jocus leedjes op carillion Sint Martinuskerk
20-11-18 Jocus Jubelkedo 16x11
09-11-18 Jocus schink Venlo twië kunswerke: De Vreedzame Krijger en D'n Haan
06-11-18 Elf van Elf, dich kumps toch zelf?
20-10-18 Blaadmeziék 4 winnende Jocusleedjes 2019
12-10-18 OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens
08-10-18 D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers
05-10-18 Jocus ôntvingk Keuninklikke erepenning
30-09-18 Indoétslaag Opus Jocus 2018
28-09-18 Jocus en Studio Theelen schriéve historie: alle Jocus geluudsdragers beschikbaar op Spotify en iTunes

Volgende evenemente

 • 07-01-20
  Praotaovend
 • 12-01-20
  Jocus Toekôms Femiliezitting / Aaftraeje Dreejspan
 • 14-01-20
  Praotaovend
 • 21-01-20
  Praotaovend
 • 25-01-20

Kaarte bestelle