De vastelaovend wuurt dit jaor ingetaoge thoés gevierd. Jocus haet de kômmende waeke nog eine gas verrassinge in petto. Mit De Träöt bringe weej dit jaor de Vastelaovend beej ôg thoés. Taeves is ’t Staatsorgaan van Jocus dit jaor – einmaolig - éin waek ierder te kriége as gebroékelik. Ein kleurrieke oétgave van 92 pagina’s mit foto’s, aevel auk ein aantal boeiende interviews.

Mat van Rhee en Maarten Bastiaens ginge in gesprek mit ein aantal optochdeilnemers en besproke wie zeej ’t ervare um dit jaor gen pekske of wage te make. Auk kiéke zeej veuroét nao de Vastelaovend 2022. In september had Jocus ’t ideej gelanceerd um op gepasde wies same mit de zustervereiniginge in de wiéke de vastelaovend vorm te gaeve. Ein plan det klamp eine maond later spiétig genôg woort aafgeblaoze. Um de verbinding mit de betrokke vereiniginge te halde, haet haos iddere wiekvastelaovesvereiniging ein beejdrage in De Träöt geschreve.

Columniste wie Peter Leijsten, Lucas Bremmers en andere laote eur leech schiene op de vastelaovend dae geit kômme, terwiel ‘t Jocus Museum stil steit beej de jaore det Venlo genne vastelaovend vierde.

De Träöt is noow al te bestelle via www.jocus.nl/webshop, middels een speciale actie: geplaatse bestellinge oét stadsdeil Venlo tot en mit zondaag 31 jannewari waere door de leeje van Jocus gratis thoés gebrach. Spooj ôg nao de webshop.

De Träöt kos slecht €3 en leet vanaaf dinsdaag naomiddaag 26 jannewari in dees winkels:
  - Albert Heijn Maagdenbergplein, Maagdenbergplein
  - Albert Heijn Hagerhof, Van Nijvenheimstraot
  - Bookhandel Koops (via www.boekhandelkoops.nl)  
  - Jumbo Supermarkt, Vinckenhofstraot
  - Jumbo Benders, Gelreplein
  - Primera MaasBLVD, Maasstraot
  - Slegterie De Karbinder, Wolweverstraot

Op dees verkauppunt is auk gratis de Vastelaovesposter 2021 van Jocus aaf te haole. De poster is ontworpe door Anne Haeyen.
Leeje, sponsore en donateurs kriég De Träöt wie vertrouwd thoés bezörg.

Op donderdaag 14 jannewari woort in 't Jocus Museum 't winnende ôntwerp veur de Vastelaovesposter 2021 bekind gemak. Via de Facebook- en Instagrampagina van Jocus kos idderein zien stum oétbringe. Waat het: geej stumde massaal. In maar dreej-enhalve daag woorte ruum 2600 stumme oétgebrach op ein van de viéf ontwerpe. In totaal moch Jocus twintig inzendige ôntvange.

't Winnende ontwerp is gemak door Anne Haeyen. Ein ech Venloos maedje, taegewaordig vanoét 't riék van de Piëlhaas aktief as baeldend kunstenaer. Op de poster is ein knoévelend kloonspaar te zeen. Jocus P&P veurzitter Roy Dambacher snap waal waorum minse zoëvuuël veur dit ontwerp hebbe gestump: "Asse dit ontwerp bekiéks straolt deze poster einen haup wermte oét. Hae rup ein geveul op wao minse zich juus in dezen tiéd in herkinne en nao verlange deze vastelaovend. Ik dink det vuuël Venlonaere en minse daoboéte stil zulle staon beej vastelaovend door det op eur eige wies in hoéselik kringk mit 't gezin te viere. Want wie danauk 't wuurt 14 fibberwari vastelaovend. Haopelik hange minse deze poster massaal veur de raam um zoë toch ein bietje de vastelaovend in hoés te haole."

Bekiék auk de ripportage mit interviews op Omroep Venlo:
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/jocus-presenteert-vastelaovesposter 

De vastelaovesposter is vanaaf dinsdaagmiddaag 26 jannewari gratis verkriégbaar via de verkauppunte van De Träöt. Op dae'n daag verschient auk De Träöt. Speciaal in dit jaor verschient 't Staatsorgaan, einmaolig, ein waek iërder as idderein gewind is.

De aafhaolpunte zien Albert Heijn Maagdenbergplein, Albert Heijn Hagerhof - Van Nijvenheimstraot, Jumbo Supermarkt - Vinckenhofstraot, Jumbo Benders - Gelreplein, Primera MaasBLVD - Maasstraot en Slegterie De Karbinder - Wolweverstraot.

Waat wuurt de Vastelaovesposter van 2021? Stump geej mei?
Um de vastelaovend in dit biezondere jaor beej ôg thoés te bringe haet Jocus eine ôntwerpwedstriéd oétgeschreve veur de Vastelaovesposter van 2021.

De letste waeke hebbe ein groët aantal minse eur ôntwerp ingesteurd. Weej zien verras door ’t hoëge aantal inzendinge! Groëten dank en alle kômplimente veur ôg kreaties!

Oét alle inzendinge zien viéf ôntwerpe geselecteerd wao-oét geej ôg keus kint make. Tot mit zondaag 10 jannewari 2021 kint geej ôg stum oétbringe via de Facebook- en instagrampagina van Jocus.
Ôg stum kin waere oétgebrach op Facebook door og favoriete aafbaelding te ‘like’ of door't nummer in de reacties achter te laote. Op Instagram kin gestump waere door ôg keus in de reacties achter te laote. Let op: inkel de stumme op 't originele Jocusberich waere meigeteld.

De winnaer wuurt in aanlaup nao de Vastelaovend op passende wiéze bekind gemak. De poster is vervolges via De Träöt en andere oétgifte verkriégbaar.

Welke Vastelaovesposter hingk strakkes in gans Venlo veur de roét?
Doot mei! Dan bringe weej same de Vastelaovend beej idderein de hoéskamer in!

Facebook: www.facebook.com/jocusvenlo  
Instagram: www.instagram.com/jocus_venlo 

Bedreuf vernoome weej ’t haergaon van

d’n hiër Jack Collin

Stadsprins Jack I in ‘t jaor 1952
Kommandeur Gold in de Orde van d’n Haan

Eine aimabele en formidabele mins dae de Venlonaere as Prins Jack I veurging in 1952. Mier as 70 jaor waas d’n hiër Collin eine Jocusman, ôngekind, en beej zien exceptioneel 6 x 11 jäörig lidmaatschap hebbe weej heej dan auk op gepasde wiés beej stil gestaon.

Mit deep respek zal Jocus d’n hiër Jack Collin gedinke.

Weej winse mevrouw Collin, kinder, kleinkinder en vaerdere femilie vuul sterkte mit dit groët verleer.

Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, Veurzitter/Vors

De Vastelaovend van 2021 wuurt ein biezônder jaor. Um de Vastelaovend nao de Venlonaere toe te bringe held Jocus eine ôntwerpwedstriéd veur de Vastelaovesposter 2021.

In aanlaup nao- en mit de Vastelaovend zal deze poster de hoéskamers, winkelroéte of bedriéfsruumtes opfleure.

De Venlose Vastelaovesposter 2021

Laot dien kreativiteit de vreeje laup. Maks dich ein joeksig ôntwerp? Idderein meug meidoon; vastelaovesvierders en neet-vastelaovesvierders, kunstenaers, hobbyiste en Vorste, ald Prinse, Dansmeriekes en falderappesse.

De inzendtermién äöpent 11 november 2020 en löp tot en mit 6 jannewari 2021.

't Formaot van de poster is staond in 48 x 36 cm en wuurt oétgegaeve via De Träöt en losse oétgifte. Neteurlik zien verschillende technieke meugelik; foto, schilderie, teikening of hybride technieke. 

Insteure kin digitaal via info@jocus.nl

Venlo kees de winnaer!

Op donderdaag 7 jannewari waere ein aantal ôntwerpe bekind gemak. Ein waek langk kin via de social media kanale van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus gestump waere op 't moeiste, tôfste en kwantste ôntwerp. 

De winnaer wuurt in aanlaup nao de Vastelaovend op passende wiéze bekind gemak. De poster is vervolges via De Träöt en andere oétgifte verkriégbaar.

Hingk diene Vastelaovesposter strakkes in gans Venlo veur de roét? 

Doot mei! Dan bringe weej same de Vastelaovend beej idderein de hoéskamer in!

Miër informasie: info@jocus.nl

Niejsarchief

24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk

Volgende evenemente