Waeges de ziër ongunstige waersverwachtinge veur vastelaoveszôndaag is in euverleg mit de veiligheidsregio beslaote de kinderoptoch gén doorgang te laote vinde.
Vanaaf 13:30 ziet geej netuurlik allemaol welkôm in de Maaspoort veur Jocus Pocus, ein kwant programma veur de ganse femilie (en lekker drueëg)! [later miër]

Op maandaag 17 fibberwari waas d'r ein uniek Prinselik topeuverleg in Mestreech. Stadsprins Luc II van de Tempeleers en Stadsprins Marcel II troffe mekaar beej eine lunch in restaurant Onglet in Wyck, wao zeej beejgestaon door prizzedent-Tempeleer Bastiaan Klomp, Vors Joeccius XI Roel Versleijen en ein hoëge delegatie van de Tempeleers en Jocus de kômmende vastelaovend besproke. Mit börgemeister Antoin Scholten en ziene Mestreechse ambsgenoët Annemarie Penn-te Strake nome zeej ein veurschot op de Machseuverdrach.
 
De ontmoeting is historisch te neume. De letste kiër det de twië vereiniginge mekaar officieel bezochte dateert oét 1899. De Tempeleers hoote toen nog Sósjeteit Momus (opgericht in 1839-1939). Nao d'n oorlog is de Sósjeteit Momus euvergegaon in Stadscarnavalsvereiniging De Tempeleers. Jocus (opgerich op 6 oktoëber 1842) is de aldste nog bestaonde vastelaovesvereiniging van Nederland. Ondanks det beide vereiniginge mekaar lange tiéd neet officieel bezochte, besteit d'r eine innige band tösse de beide vereiniginge. Regelmaotig treffe de vereiniginge mekaar en zeej zien auk allebei lid van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV).
 
As kedo baoj Vors Joeccius XI ein foto aan van 't bezeuk van Jocus aan Mestreech op 3 maart 1899. Ein persuuënlikke connectie tösse Hoëgheid Prins Marcel II en ein lid van 't Tempeleersbestuur brachte de twië stadsvereiniginge beejein. D'r leet auk ein symbolische beteikenis achter de aanstaonde ontmoeting: 't Venlose Jocus Dreejspan van 2020 druuëg op eur mut en op eur hoésorde eine blauwe band: de Maas is 't verbindend element tösse de Venlose wiéke en de stadsdeile, aevel dees verbintenis reik wiejer: de Maas verbindt immers de dörpe en staeje van gans Limburg, van zuud nao noord.
 
Onder toeziend oog van burgemeester Penn- te Strake en burgemeester Scholten nome de twië Hoëghede eure taktiek door wie zeej de mach in eur stad mit Vastelaovend zulle euverneme.
 
In euren toespraok op ‘t stadhoés van Mestreech benaodrökte de börgemeister van Mestreech, mevrouw Annemarie Penn-te Strake ‘t unieke karakter van ‘t bezeuk:
“De samelaeving veranderd. Vandaag d’n daag verschraalt en vereinzaamp zeej dök miër en miër. Det is auk ein oétdaging veur ‘t aopenbare bestuur. De vastelaovend haet dao-in ein belangriéke functie. Zeej verbind en vereinig ôs, want börgers zette zich same in um de vastelaovend in de ganse provincie meugelik te make en te viere. Juus in dezen tiéd is det ein enorm bindmiddel veur de gemeinschap. Ein groëte waardering veur idderein dae zich veur ôs moeie volksfees inzet.”
 
Dees ontmoeting belaof in idders geval ein fantastische opmaot te waere nao 't prachtige volksfees det de kômmende daag euveral in de provincie losbars. Ein ieuwe-ald volksfees um gruuëts op te zien!
 
Vastelaovend same!
Op Vastelaovesmaondaag 24 fibberwari trek de Groëten Optoch!
 
Alle deilnemers zien al maonde bezig um eur moëiste pekske en de sjiekste wages te make. Meziékgezelschappe en joekskepelle staon te popele um eur tôfste leedjes te träöte!
De optoch vertrek um klokslaag 13:00 oor. Opstelle veur optochdeilnemers is vanaaf 11:30 oor. Geej ôntvangk ein tiedstip per e-mail / breef.
 
Route:
Vanaaf de Groëte Baekstraot euver de Kwartelemert nao de Jeustraot, Alde Mert, Mert, Sint Jorisstraot, Parade, Nassaustraot en Keulerstraot. Aldao aangekômme is de ôntbinding op de Ponniewaeg. ‘t Defilé wuurt door de Stadsprins en zien Adjudante aafgenaome op de Kwartelemert.
 
Kiék heej veur de Optochopstelling: https://jocusvenlo.nl/vastelaovend/d-n-optoch/opstelling-groeten-optoch 

Op d'n Hofbal van 8 fibberwari 2020 is stadsprins Marcel II Verdellen oétgeroope tot Prins Carnaval. Hae wuurt beejgestaon door adjudante Jos Gipmans en Paul Joosten.

Kiék snel vaerder veur de iërste foto's en miër informasie euver 't kersverse Dreejspan. Geej ziet van herte genuuëd um op zondaag 9 fibberwari vanaaf 11:00 oor de prins en zien adjudante te kômme fillicitere in de Maaspaort. Aansloétend ein muzikaal program op de Matinee Musicale.

Veur 't derde jaor op riej organisere 't OGVO en Jocus eine schriéfwedstrijd veur liërlinge van 't OGVO, College Den Hulster.
Heejmei perbere weej same 't schriéve euver de vastelaovend en 't Venloos dialek te stimulere.
Door 't groëte aantal inzendinge waere de dreej leukste beejdrages gepubliceerd.

De winnende beejdrage is neteurlik auk dit jaor te laeze in De Träöt die verschient op maondaag 10 fibberwari.
Daan Zeelen won d'n derde priés. 
D'n twiëde priés is veur Anne Vousten: van herte perfitsia!

Vastelaovend!
‘t Is 11 van 11 en ik zit mit mien beste vrinde in de klas. Terwiel d’r ein paar kilomaeter vaerderop al gefees wuurt, zit ik heej gewoën te liëre. De leukste tiéd van ‘t jaor is weer begôs. Ik druim al weg beej de gedachte det auk ik euver ein oor dao staon te springe, zinge en danse. Ik kin neet wachte, terwiel ‘t echte fees nog zoë lang deurt.
Dan klink ‘t leedje van meneer Joosten (miene mentor van veurig joar wao weej waekelang mei hebbe aafgeteld wies de vastelaovend) en dan zien weej klaor. Klaor mit de lesse vandaag en klaor veur ‘t feeste. Vlot gaon weej nao ein van mien beste vriendinne eur thoés um ôs um te kleije en ôs te schminke. Zoe gauw meugelik nao de stad, want weej kinne allemaol neet wachte.

Ik bin maar ein klein maedje oét ‘t dörp en bin neet gewind aan allemaol die minse. Allemaol minse die ik neet kin, maar die dezelfde passie as ik hebbe: vastelaovend viere. Vruuger wie minse vrooge waat mien hobby’s ware stônd d’r dan auk geregeld beej det ik vastelaovend viere ‘t leukste vond. Det is noeits veranderd. Ik bin tenslotte auk einen echte vastelaoves-baby; mit de vastelaovend gebaore en noow dus auk döks jäörig mit de carnaval. Noeits heb ik det as vervaelend ervare, want in ‘t dörpke wao ik al 14 jaor vastelaovend vier zônge zeej dan altiéd mit de ganse zaal veur mich.

Maar good einen echte vasteloaves-vierder dus, al hiel erg langk. Ik kôs auk neet anders, want toen ik woord gebaore waas mam al ein tiedje lid van de vereiniging en zoot pap in ‘t bestuur. Ik had gen keus en ik bin superblie det pap en mam mich det allemaol hebbe meigegaeve. Same mit mien vriendinne en de vrindegroep heb ik dao super lang vastelaovend gevierd. Totdet ik op de middelbare schoël kwaam, dao heb ik allemaol nieje vrinde gekrege. Noow probeer ik ‘t zoë vuuël as meugelik in allebei te viere. Smeis in de stad, en smeis in ‘t dörp.

11-11, ‘t officiële begin van de vastelaovend. Vanaaf dan kiék ik idder jaor oét nao de vastelaovend. Nao ‘t springe, hosse en zinge. Noow staon ik dao mit in mien hand ein glaas cola en sprite veur mich en mien beste vrindin. Mam steit heej auk örges, maar die heb ik nog neet gezeen. Ik bin noow veur d’n iërste kiër allein mit mien vrinde vastelaovend aan ‘t viere.

De vastelaovend is dan messchiens nog neet ech begôs, maar asse ‘t mich vruuëgs dan kin ‘t neet rap genôg beginne. Ik bin al vanaaf d’n elfde van d’n elfde vastelaovesmeziék aan ‘t luustere en mich aan ‘t veurbereide. Inspiratie op doon veur de niejste pekskes die ik dan aan kin doon in midde fibberwari. “De kins d’r neet vruug genôg mei beginne” zaet mien mam altiéd. Miene pap, mam en breurkes zinge altiéd mit mich mei. Sterker nog, weej hebbe ôs eige leedje. As det leedje door de speakers klink, springe weej mit ôs viéve op de taofels en danse en zinge weej alle viéf zoë hard as meugelik mei.

Dus as ‘t aan mich leet is ’t gans ‘t  jaor vastelaovend. Ik kin noow al neet wachte wies ‘t weer fibberwari is. Ik bin de daag al aaf aan ‘t telle en ik heb de pekskes al klaor hange. ‘t Is de leuksten tiéd van ‘t jaor, wao ik ‘t ganse jaor langk nao toe laef. As minse mich vraoge waat ik noow eigelik zoë leuk vind aan de vastelaovend heb ik maar ein good antwaord: “gangk ‘t maar ens belaeve. Dan hoofs dich die vraog neet miër te stelle en zuls dich, net zoeas ik, neet miër zônder kinne.”

Alaaf!
Anne Vousten
 

Niejsarchief

22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes
21-01-19 Vastelaoveswandeling Jocus Museum
14-01-19 OETVERKOCH: Boeremoosbal, dich kumps toch auk?

Volgende evenemente

Kaarte bestelle