Elf van Elf 2019: Gruuëts kunswerk D’n Haan wuurt ônthölt op Keulse Paort. Middels ein speciaal ôntworpe beeld van eine Jocushaan kint geej op ein unieke wies ein beejdrage levere.

Al vuuël minse hebbe zich de aafgeloupe jaore de kiëbus gebraoke euver de vraog waorum ôs veurgengers d’n haan hebbe verkaoze as totumbiës van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Waat haet eur bezeeld? Leet de basis van dees keuze in ein waopeschild det in de vergaetelheid is gerak? Of is ’t toch ein alde middeliëuwse teks, leed of moorteikening die nog örges verschaole leet ônder ôs alde binnestad? Auk de meis ervare Jocusologe en meiwerkers van ôs oétgebreide Jocus Archief griépe in d’n duuster en kinne d’r inkel nao raoje. Meugelik is destiéds de aansloéting gezôch beej de traditionele symboliek van d’n haan. D’n haan is ein krachbiës en steit veur mannelikheid. Door zien geveuligheid veur leech, verkôndig hae de opkôms van de zôn en verjuuëg hae de kwaoje geister van de nach. Hae kôndig verandering aan en steit veur positiviteit. En wae d’r miër van wilt weite, kin dit laeze in ein schoën verhandeling van Theo Fransen in ’t jubileumbook Jocus 14x11.

Waat de achterliggende gedachte auk is gewaes, Jocus haet al 176 jaor d’n haan in zien hert geslaote, juus wie de Venlonaere Jocus in eur hert hebbe geslaote. Dit bliek ôndermiër oét de doézende aafbaeldinge, glaas-in-loëdraemkes en baeldjes van de Jocushaan die ’t ganse jaor door op vinsterbanke of täöfelkes staon in minnige hoéskamer van Venlonaere. Um dae’n haan auk nòg prominenter in de aopenbare ruumte van ôs Jocusriék te laote straole, wuurt op Elf van Elf 2019 eine gruuëtse haan: “D’n Haan”, ônthöld beej op de Keulse Paort. De kunstenaer dae det geit make is Rik van Rijswick, de maker van “De vreedzame Krijger”. ’t Baeld “D’n Haan” môt nog gans ôntworpe en gemak waere, maar det is in gooje hand beej Rik, eine kunstenaer dae mit ziene “Vreedzame Krijger” ’t vertrouwe van de Venlonaere haet gewônne.

De Keulse Paort is de plaats wao de bezeukers welkôm waere geheite en die symbool steit veur ôs gasvreejheid as stad van lol en plezeer. Ein sculptuur die gemak wuurt van materiale van Venlose bedriéve oét de maakindustrie. Daomei wuurt ein relasie gelag mit de maakbaarheid van ôs stad en de kinmerkende bedriévigheid. ’t Euvergroëte deil van de pecunia die nuuëdig zien um “D’n Haan” de kômmende maonde te kinne realisere, zien in korte tiéd beejein gebrach door ôndernemers of ôndernemende persoëne die geluive in de èchte waerd van zô’n kunswerk veur de stad.

Wilt geej D’n Haan steune?
Maar ’t zien neteurlik neet allein de bedriéve en ôndernemers die ’t fundament van Jocus vorme. ’t Zien baovenal de Venlonaere zelf die Jocus make tot waat zeej is. Um die raeje wuurt de Venlonaere vanaaf noow de gelaegeheid gebaoje um auk ein beejdrage te kinne levere en aktief mei te doon.  Door eine joeksige haan te kaupe, kreatief ôntworpe en gemak door Jorg Ridderbusch oét Oldenburg, draag geej direk beej aan de financiering van “D’n Haan”. Idderein dae zônne joeksige haan köp, krieg ein sjiek certifiaat as bewiés det hae “D’n Haan” mei meugelik haet gemak. De joeksige haan is ein ambachtelik kunswerk en ein prônkstök veur iddere Venlose hoéskamer. Daobeej kin de joeksige haan auk boéte waere geplaats in d’n haof, want hae is weersbestendig.
De joeksige haan kôs 176 euro (16x11) en de ganse opbrings geit naor de realisatie van ‘D’n Haan’.

Doot mei en laot Jocushaan ’t ganse jaor kreie door ôs Jocusriék en wiét daoboéte!

Mit deze joeksigen haan steunt geej ‘t

nieje kunswerk ‘D’n Haan’. Dit baeldje
wiek uúteraard gans aaf van “D’n
Haan” dae op de Keulse Poort wuurt
geplaats, want dae môt nog gans
waere ôntworpe.

't Beeldje is vanaaf maondaag 18 fibberwari verkriégbaar via de webshop op ôs thoésblaad: www.jocus.nl/webshop

Op d'n Hofbal van 16 fibberwari 2019 is stadsprins Erik (I) Schnock oétgeroope tot Prins Carnaval. Hae wuurt beejgestaon door adjudante Paul Hekkens en Dominique Dello.

Kiék snel vaerder veur de iërste foto's en miër informasie euver 't kersverse Dreejspan. Geej ziet van herte genuuëd um op zondaag 17 fibberwari vanaaf 11:00 oor de prins en zien adjudante te kômme fillicitere in de Maaspaort. Aansloétend ein muzikaal program op de Matinee Musicale.

Waat in 1948 begôs as wiets, is anno 2019 oétgegreujd tot ein volwaerdig glossy magazine.
In de historie van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus waas Staatsorgaan De Träöt nog noeits zoë diek én zoë kleurriék as in de kômmende oétgaaf. Maar leefs 108 pagina’s vol foto’s en achtergrôndverhaole siere dit vastelaovesblaad. Ein record veur de vereiniging. Neteurlik meuge de geteikende advertenties in kleur van Piet Camps, Leon Peeters en andere heejin neet ôntbraeke.

Dao wao krante en tiédschrifte t lastig hebbe de letste jaore, luuët De Träöt eintaegengestelde bewaeging zeen. In aanvölling op al eur digitale mediakanale probeert Jocus mit De Träöt de laezer en adverteerders idder jaor weer waat extra’s te beeje. De letste jaore woord de vastelaoveskrant langzaam maar zeker umgevormp nao ein schitterend en glummend jaoroverzich. De talriéke foto’s laote t aafgelaupe en laupende vastelaovessezoen zeen det begint mitt Prinselaeve van Prins Herm Pollux van 2018. Nog neet rder gepubliceerde foto’s zien veur de laezers bewaard. Sprik vanzelf det de vastelaovend tgebreid in beeld kump. Zoe is ‘t asof de Groëten Optocht en Boerebroélof nog ens wuurt belaef. Auk de jeugevenemente wie de Jocus Toekôms Femiliezitting, Half Haenke en de aafgelaupe editie van de Herfshane Artiesenaovend kômme in beeld. Ein spesjaal katern is ingeruump veur de jubileumactiviteite. Naeve de Keuninklikke Iërepenning, zien de ônthölling van De Vreedzame Krijger op de Kop van de Weerd, wie auk de äöpening van de jubileumtentoënstelling van t Jocus Museum in beeld gebrach. Daobeej, en exclusief veur De Träöt is d’r niejs euver ‘t kunswerk D’n Haan det op Elf van Elf van dit jaor ônthöld geit waere.

Ridder Kunibald mak al vanaaf de veerde editie ônderdeil t van De Träöt. Dit jaor belaefhae ein verhaol mit ein keuninklik rendje. Diverse gasschriévers hebbe luchtige achtergrôndverhaole geschreve in ‘t Venloos dialek.


In ein oétgebreid interview wuurt ingegaon op de letste ôntwikkelinge in de Venlose jeugdvastelaovend. Zeej zien de toekoms van vastelaovend. Maar waat kump d’r beej kiéke um de jeug enthousias te make? De letste ontwikkelinge binne Jocus Toekôms, greujende initiatieve wie de Herfshane en t Naobliéfbal (veur t veurtgezatte ônderwiés) kômme in ein tgebreid artikel nao veure.


In de kômmende Träöt is weer ein beejdraag opgenaome veur de winnaers van de schriéfwedstrijd veur lrlinge van de 3 veurtgezatte onderwiés schoële. Nao ein succesvolle start vurrig jaor, ware d’r dit jaor maar leefs 16 inzendinge (!). ‘t Waas veur de zjurie lastig um eine winnaer te selectere veur in De Träöt.


Daonaevebeej is d’r ein tgebreid verhaol euver de staot van de Venlose buut en de parodiegroepe. Venlo kint ein riék buute-verleeje, maar de letste jaore liekt minder te gaon. Is det waal zoë? Wie bringse een gooje buut of parodie en welke meugelikhede haet Venlo umde Venlosen humor op beejveurbeeld zittinge en andere beejeinkômste ein podium te gaeve en niej buute-talent te ôntwikkele? Ein interview mit ein aantal direk betrokke probeert deesvraoge te beantwaorde.

En neteurlik...stelt ‘t nieje Jocus Dreejspan 2019 zich aan ôg veur!

De Träöt wuurt maondaagaovond 19 fibberwari oétgereik aan de nieje Stadsprins en zien Adjudante. Daags daonao ‘s middaags is de 71e editie veur € 3 verkriégbaar op de volgende adresse:
- Albert Heijn Maagdenbergplein, Maagdenbergplein
- Albert Heijn Hagerhof, Van Nijvenheimstraot
- Bekkerie Hermans, Luitherwaeg
- Bookhandel Koops/Venloos VVV-kantoër, Klaosstraot
- Jumbo Supermarkt, Vinckenhofstraot
- Kortooms de Read Shop, Klaosstraot
- Plusmert Benders, Gelreplein

- Primera MaasBLVD, Maasstraot
- Ringfoto Kino Linders, Klaosstraot
- Slegterie De Karbinder, Wolweverstraot
 

 

Zaoterdaagaovend wuurt de meis belangriéke vraog van Venlo beantwoord...Wae wuurt de nieje Prins Carnaval van Jocus en wae waere zien Adjudante?

Op eine oétverkochte Hofbal mak Vors Joeccius XI gruuëts bekind wae Venlo deze vastelaovend veur geit.

Heb geej gen kaertje veur d'n Hofbal weite te bemachtige? Dan gôt ôg d'r mekkelik veur zitte. Mis niks van 't oétkômme van 't nieje Jocus Dreejspan 2019!

JocusTV duit live verslaag vanoét De Maaspoort. Kiék vanaaf 20.30 oor mei mit de livestream via ôs Facebookpagina: http://www.facebook.com/jocusvenlo

Daags nao d’n Hofbal is traditiegetrouw de Matinee Musicale in de Maaspaort. De Matinee wuurt veuraaf gegaon door de Prinseresepsie um 11.11 oor, dus de zaal is al good gevöld. Matinee Musicale is ein mezikale middaag veur pap, mam, opa en oma en ouk de blaage. Hoëgtepunt zien 't oétroope van 't nieje Dreejspan van Jocus Toekôms (umstreeks 15.00 oor) en ein oor later ein bezeuk van 't spiksplinternieje Jocus Dreejspan 2019!

Mit optraejes van de winnaers van Herfhane en de 't Jeug Vastelaovesleedjekonkoer, Jocus Hofkepel en de 4 winnende Jocusleedjes. Aevel det neet allein: in 't jubeljaor zien de kers op de taart Zwartbroëd, Tanzkorps Kölner Rheinveilchen, de Toddezek en Carnavalsband.nl.

Eine oer-Venlose vastelaovesmiddaag in de Maaspoort, veur jôngk en ald. En auk nog ens gratis toegankelik.
Weej zeen ôs zondaag 17 fibberwari vanaaf 14.15 oor op 't Matinee Musicale!

Niejsarchief

17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes
21-01-19 Vastelaoveswandeling Jocus Museum
14-01-19 OETVERKOCH: Boeremoosbal, dich kumps toch auk?
13-01-19 Jocus Praotaovend: inschriéve veur Groëten Optoch
20-11-18 Jocus leedjes op carillion Sint Martinuskerk
20-11-18 Jocus Jubelkedo 16x11
09-11-18 Jocus schink Venlo twië kunswerke: De Vreedzame Krijger en D'n Haan
06-11-18 Elf van Elf, dich kumps toch zelf?
20-10-18 Blaadmeziék 4 winnende Jocusleedjes 2019
12-10-18 OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens
08-10-18 D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers
05-10-18 Jocus ôntvingk Keuninklikke erepenning
30-09-18 Indoétslaag Opus Jocus 2018
28-09-18 Jocus en Studio Theelen schriéve historie: alle Jocus geluudsdragers beschikbaar op Spotify en iTunes
25-09-18 Leedjesbukske Opus Jocus 2018
20-09-18 Iërste Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee bekind
16-09-18 Mis 't neet! Jocus Leedjesaovend 2018
29-08-18 Vastelaovesleedje gekômponeerd door Kunsmaotige Intelligentie duit veur ’t iërs mei aan Veurselectie Jocus
27-08-18 Jocus äöpent jubeljaor mit nieje tentoënstelling Jocus Museum
25-08-18 11 Finaliste Leedjesaovend 2018 bekind
20-08-18 Beperkte zitplaatse Opus Jocus 2018 te kaup
12-04-18 Jocus 1842-speldje: exclusief verkriégbaar in Jocus Museum
09-04-18 Persbericht: PV Benders Benders Boerebroélofsgezelschap 2019
03-04-18 Jocus Museum in Museumwaekind aop
27-02-18 Oétslaag Groëten Optoch 2018
17-02-18 Oétbetaalzondaag zondaag 18 fibberwari
09-02-18 RemmieDemmie oorkônde veur Joekskepelle
08-02-18 Vastelaoveszondaag: Kinderoptoch en Jocus Pocus!
06-02-18 Opstelling Groëten Optoch
30-01-18 Pak De Träöt 2018
27-01-18 Dao hebse de Prins!
16-01-18 In memoriam: d'n hiër Wiel Vestjens
08-01-18 Jocus Museum iërt Frans Boermans mit tentoënstelling
29-12-17 Videoclips Jocusleedjes online
13-12-17 Van Bommel van Dam en Jocus Museum prissentere vastelaoveskuns
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2019
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2018
15-11-17 Schriéfwedstriéd veurtgezet onderwiés De Träöt
12-11-17 Jocus CD 2018 noow verkriégbaar!
12-11-17 Jocus LP 1977 noow te downloade
06-11-17 Programma Elf van Elf
13-10-17 Niej kônvenant Jocus en SHAV veur Elf van Elf

Volgende evenemente

 • 20-02-19
  Jeugzitting Half Haenke
 • 20-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 21-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 22-02-19
  Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoér
 • 22-02-19

Kaarte bestelle