Nao 't aafblaoze van Elf van Elf had Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus 't vertrouwe en de haop det de Groëte Prônkzitting van zaoterdaag 13 november door kôs gaon.
In ein ingelasde vergadering van de Raod van XI, alzoë 't bestuur van Jocus is beslaote um de Groëte Prônkzitting neet door te laote gaon.

Mit de ôntwikkelinge in de regio Noord-Limburg en Venlo vind Jocus 't neet gepas um - ôndanks de geldende maotregele - op dezen aovend 't vastelaovesfees te viere. Roel Versleijen, Vors Joeccius XI van Jocus leet 't besloét toe: "Vanaovend haet ’t bestuur - taeves Wiéze Raod van XI - zich tiédes ein extra ingelaste beejeinkôms gebaoge euver dees biézônder lastige vraog. Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote det de Prônkzitting op 13 november neet doorgeit. Ôndanks det ’t meug, zulle weej op dit moment gen gebroék make van de meugelikheid. De actuele situatie, waobeej d’r ‘n greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit besloét. Moch de Prônkzitting op ’n later moment in ’t seizoen asnog gehalde kinne waere, zulle weej det zeker neet laote."

Bezeukers die intreekaarte hadde besteld zulle eur geld truukkriége. Veur Jocus is 't ein meuilik besloét det vuuël Venlonaere, zeker nao 't neet doorgaon van Elf van Elf in eur Vastelaoveshert zal rake. Aevel raekene weej taegeliékertiëd auk op begrip gelet op de huidige gezôndheids-situatie. 

Roel Versleijen: " 't Begôs in de aafgelaupe daag te ‘schoore’, ’t veulde neet good, te miër umdet de besmettingsciéfers binne ein waek explosief greuide, de zörg de noëdklok luujde en Limburg zelfs zwart kleurde op de coronakaart. Ondanks det weej mit ’t eventueel laote doorgaon van ôs Prônkzitting niks zoele doon waat neet meug, is daomei nog steeds neet gezag det weej dan ’t gooje zoele doon. Vastelaovend is en bliéf 't meis belangriéke van alle onbelangriéke dinger. Aevel de gezôndheid en 't waalzien van de Venlonaere steit ten alle tiéje veurop."

Jocus zal op ein gepas moment aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien adjudante Jos en Paul.
De Jocushaan zal zich dees daag gedeis halde, oét respèk veur de gruttere zörg die d’r op dit moment zien.

Vanmiddaag woort duudelik det op grond van ein algemeine aanwiézing van de Veiligheidsregio Limburg-Noord de Gemeinte Venlo gén vergunning zal verliëne veur Elf van Elf. In naovolging heej op zal Jocus dan auk zien geplande activiteite veur 11 november laote vervalle. Weej ônderschriéve ’t belang van de gemakte keuzes vanoét ’t perspectief van ôs gezamenlikke verantwoordelikheid nao ôs bezeukers, de zörgzector en de samelaeving as gehiél.

 ’t Aantal corona besmettingen mit name in Noord-Limburg is hoëg en nog altiéd greujende, de provincie kleurt donkerroëd, de belasting veur Viecuri en andere zörginstellinge is groët. Onder det gesternte woort ein groët publieksevenement op dit moment neet passend geach.

“Jocus haet door de jaore haer laote zeen det de organisatie van joeks en jen beej eur in miër as gooje hand is. Taegeliékertiéd is ’t auk de vereiniging die verantwaordelikheid neemp en wet wanniër zake belangriéker môtte waege dan ’t plezeer van det moment” aldus Roel Versleijen, voorzitter en Vors Joeccius XI van V.V.G. Jocus. “D’r is door vuuël van ôs vreejwilligers van de vereniging, same mit de horecaondernemers van Stichting Horeca Altstad Venlo (SHAV), vuuël tiéd en energie gestaoke in alle zörgvuldige veurbereidinge. Helaas zulle dees inspanninge – veur ’t twiëde jaor op riej - in Venlo neet kinne waere verzilverd in ein joeksig äöpeningsfees van ’t vastelaovesseizoen.”

Op 11-11 zal waal d’n iërste “Opstaeker” waere verkoch, en zal auk de nieje Jocus CD mit onder andere de veer winnende leedjes van dit sezoen waere geprissenteerd. Auk de Groëte Prônkzitting op zaoterdaag 13 november zal doorgang vinde; heejveur zien nog inkele kaarte te kaup via de webshop. Op de webshop is auk d'n opstaeker en de niej CD te kaup vanaaf 11-11. 

 

Weej hebbe d’r nog langer op môtte wachte as weej gewind zien, maar ’t liék d’r op det Vastelaovend 2022 weer geit liéke op de Vastelaovend wie weej dae gewind ware. Beeldend kunstenaer Sabrina van Wijlick oét Belvend haet in idder geval veur de kômmende vastelaovend ‘D’n Opstaeker® 2022’ ôntworpe en det vindt zeej ein hiele groëte iër: “Ik vônd ‘t hiel erg kwant wie Ron van Zoest, veurzitter van de Belhamels, mich vroog of ik ‘d’n Opstaeker 2022’ woel ôntwerpe en dao bin ik hiel gruuëts op.”

Sabrina van Wijlick makde dezen broche oét naam van alle viéf de stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo: “Hiel vuuël minse in ôs regio hebbe ein hert veur Vastelaovend, det veulste. Zeker noow ‘t fees in 2021 anders waas as veurgaonde jaore.”

“Det ‘halde van’ heb ik perbere oét te drökke in deze niejen ‘Opstaeker’. ’t Is ein aope hert mit dao umhaer ein zaag, symbool veur de (wage)bouwers, ein piensel veur de grimeurs, de ‘träöt’ en de sol-sleutel veur de meziekante en neteurlik de vlag die mit de dolle daag oét meug.” ‘t Aope hert luuët de kleur van ‘t ‘pekske’ van d’n drager zeen. Dit ôntwerp, van in totaal dreej schetse, is oétintelik door de Vorste van de viéf stadsdeilvereiniginge gekaoze.

Sabrina van Wijlick viert al zien ganse laeve Vastelaovend. Ik vier det veural mit ôs vrinde. Idder jaar bouwe weej auk eine wage en trekke weej mei mit de Belvendse Optoch. “Ôzze naam? ’t Jeuk wir’. Maar auk boéte ‘t seizoen is het creatief bezig. “Ik bin Chef Decor beej de musical van ‘t Valuascollege in Venlo.”

‘D’n Opstaeker®’ is eine saort broche dae steit veur ein dreejtal zake: eine bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belvend en Aarce en Velden; ein bliék van betrokkeheid mit de vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle Vastelaovesvereiniginge oét deze regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, juus noow massaal de vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende vereiniginge te ôndersteune.

Sabrina van Wijlick (1978) is getrouwd mit Roy en haet ein döchterke van dreej. In eure dagelikse doon werk het as docent Kunst en Cultuur op ‘t Valuascollege in Venlo. Daonaevebeej is het thoés veural bezig mit keramiek, ein passie die het mit de paplaepel kreeg ingegaote. Zien vader, Herman Crins, waas namelik pottebekker en is nao zien carrière achter de pottebekkersschiéf auk keramiekcursusse gaon gaeve, iets waat zien dochter ôndertösse haet euvergenaome. “Daobeej werke mien vader en ik vuuël same aan opdrachte die weej kriége, maar ik maak auk vuuël werk zelf, waat ik neteurlik auk perbeer te verkaupe.” Miër informatie euver Sabrina van Wijlick is te vinde op de Facebook Site Keramiek de Pöngelhook.

D’n Opstaeker® 2022 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf dan is deze auk te kaup via de verschillende websites van de vastelaovesvereiniginge, ein groët aantal winkels en ônderwiel de vastelaovesactiviteite.

Download persbericht in Nederlands

Download persbericht in Venloos

Download foto in high-res

In 't Julianapark woort zaoterdaagmiddaag ‘t nieje Boerebroélofsgezelschap Zomerparkfeest veurgesteld. Same mit 't nieje Boerebroédspaar Nick Poeth en Lotte van Bergen woort boeremoos gepaot. Auk woort eur nieje logo ônthöld.

t Broédspaar geit in d'n ondertrouw tiédes d'n Boeremoosbal op zaoterdaag 29 jannewari.Kaarte zien verkriégbaar in de webshop

Op zaoterdaag 9 oktoëber woorte op Opus Jocus Leedjesaovend de nieje leedjes veur de vastelaovend van 2022 gekaoze.
De veer nieje Jocusleedjes zien bekind. Groëte kômplimente aan alle deilnemende artieste, schriévers en kômponiste! Van herte perfitsia veur alle deilnemers!


De volledige indoétslaag:

1ste plaats: Dao kump Sjakie haer, gezônge door Jan Derijk, Paul Klaassens, Joep Bindels en Paul van Steenkiste. De waörd zien van Laurence Winter en Hannelore Winter en de meziék is van Wim Roeffen.

2e plaats: Nog eine letste, gezônge door Bart Ebus, Etienne Snel, Loek Heunen en Marco Gielens. Waörd en meziék zien van Bart Ebus, Etienne Snel, Loek Heunen en Marco Gielens.

3e plaats: Dreej daag op riej, gezônge door Jules Fransman, Gijs Engels, Willy Billekens en Bart Janssen. De waörd zien van Peter Jansen en de meziék is van Hay Geritz.

4e plaats: Allein vanaovend, gezônge door Kim Boots. Waörd en meziék zien van Frans Pollux.

5e plaats: Kin neet nao hoés, gezônge door Jeroen van den Ham. De waörd zien van Mark Wienen en de meziék is van Marinho Peters.

6e plaats: Dit is gans niej veur mich, gezônge door Rik Janssen en Stan Dekkers. De waörd zien van Peter Jansen en de meziék is van Hay Geritz.

7e plaats: Blaere, gezônge door Bart Mulder, Gijs Wolters, Peer Coopmans en Rob van den Kroonenberg. De waörd zien van Gé van Beek en de meziék is van Wim Roeffen.

8e plaats: Mien veurgeveul, gezônge door Julia Beurskens. Waörd en meziék zien van Wim Roeffen.

9e plaats: Döbbel doon, gezônge door Ken Vaessen en Karen van Hoften. De waörd zien van Marc Peters en de meziék is van Hay Geritz.

10e plaats: Dét is veur ôs pas vastelaovend, gezônge door Gijs Engels en Jules Fransman. Waörd en meziék zien van Wim Roeffen.

11e plaats: Miene kenarie, gezônge door Jacqueline Derikx, Marlie Hanraths, Erik Erprath en Gerard Vonk. Waörd en meziék zien van Marlie Hanraths.

Niejsarchief

11-11-21 Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door
04-11-21 Jocus bluuës evenement Elf van Elf aaf
19-10-21 ‘D’n Opstaeker® 2022’ ein ontwerp van Sabrina van Wijlick
16-10-21 Boeremoos paote in ‘t park
09-10-21 Indoétslaag Opus Jocus 2021
04-09-21 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2021 bekind
25-07-21 33 inzendinge veur Jocus Veurselectie
06-07-21 In memoriam: Ser Vijgenboom
13-06-21 Jocus Museum iërt Piet Camps mit tentoënstelling 'Waas geteikend'
05-05-21 Oétkomste Jocus enquête bekind
24-04-21 Insteure nieje vastelaovesleedjes
23-03-21 In memoriam: Pierre Janssen
12-03-21 Enquête toekôms vastelaovend
18-02-21 In memoriam: Funs Bisschops
16-02-21 Motto 2022
06-02-21 Podcast 'Lockdown op zölder'
31-01-21 In memoriam: d’n hiër Paul Tjen
24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons

Volgende evenemente

Kaarte bestelle