Vanaaf zondaag 13 juni is 't Jocus Museum weer geäöpend. In de nieje tentoënstelling 'Waas geteikend' wuurt ein hommage gebrach aan Jocus' Hofteikenaer Piet Camps. De äöpeningshandeling woort verrich door de femilie Camps.

De veurzitter van 't Jocus Museum, d'n hiér Renier Linders is gruuëts det de tentoënstelling veur idderein is te bezichtige. "Piet Camps is vanaaf de jaore fiéftig beeldbepaolend is gewaes veur Jocus en Venlo. Hae kombineerde ein ôngekinde kreativiteit mit humor en schônk Venlo ein ôntelbaar aantal teikeninge, stök veur stök groëte en kleinere kunswerkskes. Weej zien gruuëts um 'ôzze' Piet mit dees tentoënstelling in 't vootleech te meuge zette."

Euver Piet Camps:
Piet Camps woort haos mit ein potloëd in de hand gebaore, al op zevetiën jäörige laeftiéd begôs hae mit teikene. Beej Jocus waas hae lid van Jocus' Pers & Propaganda kemissie en teikende hae vanaaf 1949 wies 2011. Meis bekind zien zien kreaties veur Staatsorgaan De Träöt. Piet Camps is De Träöt, en andersum, nog altiéd. Auk teikende hae LP-hoéze, de waalbekinde 'köpkes' beej de Jocusleedjes, maar auk de hoésordes van minnig Jocus Dreejspan. Auk d'n huidige Jocushaan is van Piet zien hand.

Veur vuuël bedriéve verzörgde hae ein advertentie, waovan d'r nog altiéd ein aantal in De Träöt geplaats waere. Daonaeve waas Piet Camps jaorelang as cartoonis verbônde aan Tante Bet en later 't E3-journaal.

Renier Linders euver de tentoënstelling 'Waas geteikend': "Same mit de femilie hebbe we geperbeerd ein waerdige selectie van al zien werk te make. Det waas ein waore opgave um iër te doon aan al die kunswerkskes die hae haet veurtgebrach. Daomei haet hae zoëvuuël minse ein plezeer gedaon. Det is hiël moei. Weej zien gruuëts um in ôs museum einen haup origineel werk te meuge tuine. Want vergaet neet: álles waat Piet teikende waas handwerk. In de tentoënstelling laote weej auk zien teikenprocess zeen: iërs schetse, de teikeninge mit de hand op maot bringe en vervolges euvertrekke nao ein zwart-wit origineel. Daonao kleurde hae de teikeninge - auk mit de hand - in en woort zien teikeninge van téksverzeen. Nao al zien werk zoelse oore kinne kiéke."

äöpeningstieje Jocus Museum:
Tiedes de 'lockdown' haet ‘t Jocus Museum ein waore metamorfose ondergaon. Mit nieje vitrines en einen haup nieje kôllektiestökke is d'r nog miër te zeen.

‘t Museum is veur idderein toegankelijk. Iddere zondaag is 't Jocus Museum geäöpend van 13.00 wies 17.00 oor. D'n intreepriés bedruuëg € 5 per persoën. Heejveur ôntvangk geej 't unieke Jocus 1842 speldje. Boéte dees tieje is 't auk meugelik um 't museum op aafspraok te bezeuke.

In samewerking mit Bookhandel Koops en de femilie Camps kriég idder gezelschap nao bezeuk ‘t book “Piet Camps in Beeld” gratis mei (zoë lang de veurraod strek).
Ein bezeuk op aafspraok kin gemak waere via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

K
iék auk op: www.jocus.nl/museum 

Van 9 wies 29 miërt deej Onderzoeksbureau Markteffect oét Eindhoven ônderzeuk nao de  vastelaovesbelaeving in de regio Venlo en de beejdrage van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus dao-aan. In korten tiéd nome ongeviër 2000 inwoëners aktief deil aan de online enquête. Ein biezônder hoëge deilname  volges ‘t onderzeuksbureau. D'n hoëge respons beteikent det de oétkômste ein  betrouwbaarheid van 95% hebbe. Intösse zien  auk de inhaldelikke rissultate bekind. Inkele  daovan springe in ‘t aug: De Groëte Venlosen  Optoch en de Boerebroélof zien de meis  bezôchte Jocusactiviteite. Vastelaovesdinsdaag  wuurt door de Venlonaere ‘t hoëgst gewaardeerd van alle vastelaovesdaag. 
 
73% van de Venlonaere keek nao de volledige oétzending  van Opus Jocus Leedjesaovend,  waobeej  51%  de oétzending live volgde. De beejdrage  van  Jocus aan de instandhalding van de vastelaovend wuurt door de Venlonaere op ein  schaal van 0 tot 10 gewaard mit ein 8.4.
 
Noord-Limburgers  beoordeile de  beejdrage van  Jocus mit ein 7.6. Opvallend is det  jôngere  (ônder  de  laeftiéd van 30  jaor) miër waerd hechte aan  tradities en protocolle in vergeliék mit aldere die  dökker op zeuk zien nao verniejing en innovatie. 
 
De oétgebreide onderzeuksresultate waere in  juni door de Raod van Elf van Jocus gebroék as beejdrage veur eur jäörlikse evaluatie. 

Terwiél de veugel fluite en de veurjaorszôn schient, kiék idderein in 't Stedje van Lol en Plezeer oét nao joeksigere tieje. Wae wet zörge dezen tiéd juus veur inspiratie... Vanaaf noow kint geej ôg nieje vastelaovesleedjes insteure!

Veur details umtrent inschriéve, 't reglement en 't inschriefformeleer: klik heej

Insteure kin wies zaoterdaag 24 juli 2021, 23.59 oor.

Bedreuf vernome weej ’t haergaon van d’n hiër Pierre Janssen

Kommandeur Gôld mit Ster in de Orde van de Haan
Jocus Archivaris
Lid van de P&P kemissie
Ald-lid van de AZ kemissie

Wae zien verleeje neet kint, haet gen toekôms.

Mit dank aan Pierre hoove weej ôs dao gen zörg um te make. Hae waas mei-grôndlegger van ’t Jocus Archief det ’t fundament vormde veur de 15 x 11 Jubelexposisie en ’t later geäöpende Jocus Museum. As betrokke, enthousias en baove-al sekuur kultuurbewaker waas ôs historie beej um in gooj hand.

Jocus zal Pierre mit groët respek gedinke.

Weej winse de femilie alle sterkte toe beej dit verleer.

Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, veurzitter / Vors Joeccius XI

 

Onderzeuksbureau Markteffect veurt de kômmende waeke mit Jocus ein onderzeuk oét nao de belaeving van de vastelaovend en ein aantal Jocus aktiviteite in ‘t biezonder. De bevindinge van dees enquete wilt Jocus gaer gebroéke beej zien ambitie um ôs riéke vastelaovestraditie in de regio laeve tig te halde en aan de kômmende generaties door te gaeve.

't Onderzeuk besteit oét ein korte vraogeliés die via diverse kanale breid verspreid wuurt in Venlo, de Jocusleeje en onder de leeje van 't bewoënerspanel in Noord-Limburg. 't Beantwaorde van de vraog kôs ôg maar 5 menute. Onder de deilnemers waere twiëe gratis kaarte veur d'n Boeremoosbal en twië gratis kaarte veur de Groëte Prônkzitting verloët.
 
De vraogeliés vind geej op www.jocusvenlo.nl/enquete

Niejsarchief

13-06-21 Jocus Museum iërt Piet Camps mit tentoënstelling 'Waas geteikend'
05-05-21 Oétkomste Jocus enquête bekind
24-04-21 Insteure nieje vastelaovesleedjes
23-03-21 In memoriam: Pierre Janssen
12-03-21 Enquête toekôms vastelaovend
18-02-21 In memoriam: Funs Bisschops
16-02-21 Motto 2022
06-02-21 Podcast 'Lockdown op zölder'
31-01-21 In memoriam: d’n hiër Paul Tjen
24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind

Volgende evenemente

Kaarte bestelle