Nao aanleiding van de niej aafgekôndigde euverheidsmaotregele um de verspreiding van 't coronavirus taege te gaon haet Jocus beslaote um Opus Jocus Leedjesaovend van 2020 te laote plaatsvinde zônder publiek in de zaal. 

Geej kint zaoterdaagaovend uiteraard 't ganse program volge vanaaf 20:00 oor via Umroop Venlo (kiek heej op welk kanaal geej kint aafstumme), en veural auk mei stumme per SMS. 't leedjesbukske mit alle tekste is binnekort heej te downloade.


Gekochte kaarte waere binne 2 waeke truuk betaald. 

't Zien biezondere tieje waoin weej verkiere. Eine ônzichbare spelbraeker kaerde de straote van ôs schoëne Venlo laeg. Vuuël minse makde en make zich zörg. Aevel euver eine gas maond wuurt 't auk Vastelaovend.
Juus in dezen tiéd bringk Venlose iëuwealde fees plezeer en haop. Op baetere tieje, op bliejheid zoëwie de Stad van Lol en Plezeer dao bekind um steit.

Op 11 november start 't nieje vastelaovesseizoen. Jocus haet in deze biezondere periode eine gezônde balans perbere te vinde.

Op d'n Elfde van d'n Elfde wuurt 't nieje vastelaovesseizoen aafgetrap op ein andere wies as geej van Jocus gewind ziet. Neteurlik wuurt op 't Stadhoés eine fônkelnieje Opstaeker en de nieje JocusCD geprissenteerd. Daonao wuurt baove op 't bordes mit 11 scheut van 't kenon 't nieje sezoen ingeschaote. Weej zulle dae'n daag gen meziekaal program bringe vanaaf de Mert. En auk zien d'r de res van d'n daag gen publieke aktiviteite zien.

De Groëte Prônkzitting geit door op zoaterdaag 14 november, aevel auk in ein andere jeske. Hoegheid Prins Marcel II zal zien aaftraeje hebbe op de Mert veur 't Stadhoés. 't Wuurt ein echte boetezitting, raekening haldend mit de 1,5 maeter aafstand dae auk dao geldt. Op kreatieve wieze wuurt ein Jocuswaerdig program gegaote op dit moment.

En dan 't nieje jaor.
De Vastelaovend van 2021 geit door. Vanzelfspraekend waal op ein andere wies.
Op 30 jannewari wuurt op ein verrassende wies 't nieje Jocus Dreejspan oétgerope. Neet op einen Hofbal, aevel waal op ein wies die ôg geit aanspraeke.
Dezen Hoëgheid zal Jocus en de wiekvereiniginge veurgaon in 't moeiste fees det Venlo riek is. En deze kiër as echte Stadsprins, want Venlo verbindt.

Mit de dreej vastelaovesdaag zelf gaon weej mit dae Stadsprins veurop, de vastelaovend vormgaeve in os eige Venlo. Det gaon weej doon in de Venlose straote en de buurte en in de wieke. Same mit de wiekvastelaovesvereiniginge en mit ôg. Waobeej rech doon aan de eventuele maotregele die op det moment gelde.

Aevel zal d'r dit jaor op Vastelaovesmaondaag genne Groëte Optoch door ôs binnestad trekke. Die duudelikheid wilt Jocus aan de wagebouwers en groepe gaeve die bezig zien mit eur kreaties.

Auk zal 't Boerebroélofsgezelschap dit jaor neet in ondertrouw gaon op d'n Boeremoosbal en neet gaon trouwe. Zeej zulle zich waal prissentere en zich gaon verlove. Messchien twiefelt 't bruudje nog ein bietje of is d'n Broedegom nog neet gans zeker.
Zeej zulle zich in d'n onech verbinde mit Vastelaovend in 2022.

Wie 't ganse fees in detail d'r oét geit zeen, dao zien weej volop mei aan de slaag. En det duit Jocus same mit de Gemeinte Venlo, de Veiligheidsregio en vuuël andere partieje wie de Stichting Stadscomite BBZ, Theater de Maaspoort, Umroop Venlo, 't Zomerparkfees, de zustervereiniginge en de Venlose horeca.

Veur 2021 geldt: as de Venlonaer neet nao de Vastelaovend kin komme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer.
Same mit gans Venlo wilt Jocus gaer op verantwaorde wies de Vastelaovend van 2021 meugelik make.

Op zaoterdaag 29 augustus vond in de Venlonazaal de Veurseleksie plaats. Oét de zeve-entwintig inzendinge woorte door de Vakzjurie de 11 finaliste veur Opus Jocus Leedjesaovend 2020 gekaoze. De vakzjurie had de listige taak um oét de deilnemers de finaliste te keeze.

In deze vraemde tiéd guuëf de vastelaovend allich ein bietje haop op joeksigere tieje. Vanoét die sfeer zoote de deilnemers eur beste beinke veur.
Mit as rissultaat det d'r ein bônt gezelschap eur opwachting op de leedjesaovend meug gaon make. Bekinde en ônbekindere gezichte en zoëwaal ervare rotte as debutante: de zengers en zangeresse gaon ôs verrasse.

Opus Jocus Leedjesaovend 2020 vindt plaats op zaoterdaag 3 oktober in Theater de Maaspoort in Venlo. 
Tiédes Opus Jocus Leedjesaovend strieje elf leedjes um “de Funs” en ein van de veer plekke op de nieje Jocus CD.
De Leedjesaovend wuurt live oétgezonde in samewerking tösse Omroep Venlo en JocusTV.

De 11 finaliste in volgorde van eur optraeje op Jocus Leedjesaovend zien:

 • Leedje 1 Det doon die schoon  gezônge door Gijs Engels en Jules Fransman
 • Leedje 2 Kôm heej  g ebrach door Tim Stoter
 • Leedje 3 Twiëdehands   gezônge door Bart Jacobs en Luuk Janssen
 • Leedje 4 Op zeuk   gebrach door Fred van den Boogaard en René Oostdam
 • Leedje 5 Wao heb ik det toch van?   gezônge door Hay Vercoulen
 • Leedje 6 Vastelaovend mit dich   gebrach door Karen van Hoften en Ken Vaessen
 • Leedje 7 Oét de maot   gezônge door Bart Janssen, Gijs Engels, Jules Fransman en Willy Billekens
 • Leedje 8 Gooje vrinde zuusse noeits   gebrach door Marco Vaessen
 • Leedje 9 Liene   gezônge door Peer Coopmans, Gijs Wolters, Rob van den Kroonenberg en Bart Mulder
 • Leedje 10 Kluntjesmik   gebrach door Joep Bindels, Paul van Steenkiste en Jan Derijk
 • Leedje 11 Letste leed van de nach   gezônge door Martine van der Meijden

 

27 leedjes zien ingeschreve veur de Veurselectie van Jocus Leedjesaovend. Det zien d'r percies aevevuul as 't veurig jaor. Op de Veurselectie op zaoterdaag 29 augustus waere de 11 finaliste van Jocus Leedjesaovend gekaoze.
 
Jocusveurzitter Roel Versleijen is kontent mit zoëvuuël inschriévinge: "In dees vraemde tieje hebbe de teksschriévers, kômponiste, zengers en zangeresse neet stilgezaete. Juus noow is 't verlange nao de vastelaovend groët en  bringk det kreativiteit nao baove. De vastelaovend van 2021 geit door. In welke vorm dan auk. Juus dan zien ôs vastelaovesleedjes ein bindmiddel um de bliejheid en joeksigheid truuk te bringe. 't Zal ein hiéle kluif waere um 11 leedjes oét te keeze."
 
Op de Veurselectie zal de vakzjurie de leedjes beoordeile en 11 finaliste veur de Leedjesaovend keeze. Dit jaor verwelkômme weej naeve 'nne haup vertrouwde name auk 10 nieje zengers. Schrievers van vruuger jaore laote weer ens van zich huure en tösse de deilnemers zitte ein aantal verrassende kombinasies. 
 
Opus Jocus Leedjesaovend vindt plaats op zaoterdaag 3 oktober. Wie dae aovend d'r oét geit zeen, huurt geej in de kômmende waeke.  
 
 
Noow in 't Jocus Museum te zeen: Vastelaovend Same! Ein volksfees um gruuëts op zien.

't Jocus Museum bezeuke?
Geej ziet van herte welkom um 't Jocus Museum te bezeuke. Heejbeej waere de richlién van de Rijksoverheid in ach genaome.  ’t Museum is allein op aafspraok te bezeuke. Weej ôntvange ôg gaer mit maximaal 8 persoëne per rondleiding.
 
Veur de meugelikhede en ein aafspraok kint geej eine e-mail steure nao: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Hygiënerichliéne Jocus Museum
 • In verband mit ‘t corona-virus zien ein aantal tiédelikke maotregele genaome um ôg bezeuk zoë veilig ein prettig meugelik te laote verlaupe:
 • Opgesteld op basis van de richliéne van ‘t RIVM ôntvange weej maximaal 8 persoëne per rondleiding.
 • Toegangk tot ’t Jocus Museum is oétsloétend meugelik op ein veuraaf aafgespaoke datum en tiédstip. 
 • Hald beej ôg bezeuk astebleef 1,5 maeter aafstand (2 ermlingtes) van andere.
 • Um euveral de 1,5 maeter aafstand te kinne beware, is ein route bepaold die auk op de vloer is aangegaeve.
 • Schöd gen hand.
 • Hoos en nees aan d’n binnekant van ôggen ellebaog.
 • Gebroék pepeere zakdukskes um ôg neus te snoéte en goeï deze weg. Was daonao ôg hand 20 sekônd mit water en zeip, druuëg ôg hand good aaf.
 • Thoésbliéve beej verkeldheidsklachte
 • Heb geej verkeldheidsklachte, zoëas neusverkeldheid, laupneus, neeste, keelpien, lichte hoos of verhuuëging wies 38 graad Celcius? Bliéf thoés!
Kiék auk op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur  

Euver de tentoënstelling:

‘t Jocus Museum is ’t aafgelaupe jaor gans verniejd. Neet allein is ‘t museum volledig opniej ingerich mit nieje expositie-kes en de daobeej huuërende verleechting. Taeves mochte diverse nieje kollectiestôkke verwelkômp waere. Ein originele dokterskoets oét de 19e ieuw, eigendom van Jocus, is ein van de prônkstökke. In ‘t auditorium dreijt ein unieke documentaire euver de Venlose Boerebroélof. Middels ein foto-expositie wuurt in verschillende tiédsbeelde de Groëten Optoch geprissenteerd. Parel in de kroën is “de Schellenbaum” van Jocus. ‘t Vereinigingsteiken van Jocus, gemak en ingesteld beej gelaegenheid van de inhöldiging van Keuningin Juliana in 1948, is normaal allein in gebroék beej de Groëte Prônkzitting.

In Vastelaovend Same! wilt ‘t Jocus Museum veural de vuuëlzijdigheid van de diverse vastelaovestradities laote zeen: ein volksfees van idderein en veur idderein, det door de vastelaovesvierders zelf wuurt gemak.

‘t Jocus Museum is te volge via social media Facebook, Twitter en Instagram via @jocusmuseum.
Adres: Dominicanenplein 25, Venlo

Niejsarchief

28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
27-09-20 De Vastelaovend 2021 verbindt
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan

Volgende evenemente