Beeldend kunstenaer Ruud Simons oét Bliërick haet veur de kômmende vastelaovend D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 ôntworpe. Vors Carotius VIII van Vastelaovesgezelschap De Wortelepin vroog Simons um dit jaor oét naam van alle viéf de stadsdeilvereniginge D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 te ôntwerpe. ‘t Ôntwerp van Simons is ein ode aan de kater.“Mit Vastelaovend tovere weej altiéd weer de meis fantasievolle kreaties ônder ôs muts oét. De wildste ideeje ôntstaon, de kreativiteit knalt oét ôzze kop en vindt zien vorm in oétereinloupende pakke, geschminkde gezichte, heud en optochwages. D’n tiéd van joeks en theater is aangebraoke waobeej ‘t vloeibaar gold auk riékelik door de straote struimp’, aldus Simons. “Aevel wie alles in ‘t laeve haet auk de vastelaovend smeis ziene zwarte kant. Mit al det gefees kan ‘t zien det me ‘s anderdaags opsteit mit boenkende koppien onder de muts. D’n alcohol tuint dan zien valse karakter. Beej minnige vastelaovesvierder is dan eine paracetamol, ein flinke sloët kôffie en ein geruuësterd bôtteremke nuuëdig um zich ’s middags weer vol euvertuuging euver te kinne gaeve aan de meziék en ’t gedans. En opens huurse dan weer: ‘Schöd d’r mich nog eine in, ik vind det grei zoë lekker…”.
D’n Opstaekerᵀᵐ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; ein bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belfeld en Aarce en Velde; ein bliék van betrokkenheid beej de vastelaovend en eine finansjele opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge oét ôzze regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie verleeje jaor, weer massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe en zoë de verschillende vastelaovesactiviteite van de vereiniginge ôndersteune.

Ruud Simons (57) haet in Mestreech de Stadsacademie veur Toegepaste Kunst (ABKM) bezôch en de iërste graad docenteopleiding TEHATEX wao hae in 1986 is aafgestudeerd. Hij creëert twië- en dreejdimensionaal werk oét allerlei materiaal. Simons is in zien werk veural op zeuk nao de mentale ruumte, de ruumte die ôntsteit tösse de vorm en de beteikenis van zien kreatie. In dees mentale ruumte ôntsteit de evocatieve krach, ein subjectieve krach die beej ‘t publiek vraoge en interpretaties oprup. Simons is onder andere bekind van de corten staole part beej Domani, de "Circle of Influence" op ‘t Gelreplein in Venlo en ‘t brônze beeldje "De Vastelaoves Geis", de optochtrofee veur de winnaer van de Bliërickse optoch. Miër informatie over Ruud Simons is te vinde op www.ruudsimons.com.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 zal op Elf van Elf waere geprissenteerd. Vanaaf dan is hae auk te kaup beej de diverse vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende vastelaovesactiviteite.

Niejsarchief

20-01-22 Jocus vlaggemas-aktie
17-12-21 Vastelaovend 2022: gen Prinse en georganiseerde vastelaovesaktiviteite in Venlo en Bliërick
11-11-21 Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door
04-11-21 Jocus bluuës evenement Elf van Elf aaf
19-10-21 ‘D’n Opstaeker® 2022’ ein ontwerp van Sabrina van Wijlick
16-10-21 Boeremoos paote in ‘t park
09-10-21 Indoétslaag Opus Jocus 2021
04-09-21 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2021 bekind
25-07-21 33 inzendinge veur Jocus Veurselectie
06-07-21 In memoriam: Ser Vijgenboom
13-06-21 Jocus Museum iërt Piet Camps mit tentoënstelling 'Waas geteikend'
05-05-21 Oétkomste Jocus enquête bekind
24-04-21 Insteure nieje vastelaovesleedjes
23-03-21 In memoriam: Pierre Janssen
12-03-21 Enquête toekôms vastelaovend
18-02-21 In memoriam: Funs Bisschops
16-02-21 Motto 2022
06-02-21 Podcast 'Lockdown op zölder'
31-01-21 In memoriam: d’n hiër Paul Tjen
24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer

Volgende evenemente

Kaarte bestelle