Beeldend kunstenaer Ruud Simons oét Bliërick haet veur de kômmende vastelaovend D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 ôntworpe. Vors Carotius VIII van Vastelaovesgezelschap De Wortelepin vroog Simons um dit jaor oét naam van alle viéf de stadsdeilvereniginge D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 te ôntwerpe. ‘t Ôntwerp van Simons is ein ode aan de kater.“Mit Vastelaovend tovere weej altiéd weer de meis fantasievolle kreaties ônder ôs muts oét. De wildste ideeje ôntstaon, de kreativiteit knalt oét ôzze kop en vindt zien vorm in oétereinloupende pakke, geschminkde gezichte, heud en optochwages. D’n tiéd van joeks en theater is aangebraoke waobeej ‘t vloeibaar gold auk riékelik door de straote struimp’, aldus Simons. “Aevel wie alles in ‘t laeve haet auk de vastelaovend smeis ziene zwarte kant. Mit al det gefees kan ‘t zien det me ‘s anderdaags opsteit mit boenkende koppien onder de muts. D’n alcohol tuint dan zien valse karakter. Beej minnige vastelaovesvierder is dan eine paracetamol, ein flinke sloët kôffie en ein geruuësterd bôtteremke nuuëdig um zich ’s middags weer vol euvertuuging euver te kinne gaeve aan de meziék en ’t gedans. En opens huurse dan weer: ‘Schöd d’r mich nog eine in, ik vind det grei zoë lekker…”.
D’n Opstaekerᵀᵐ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; ein bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belfeld en Aarce en Velde; ein bliék van betrokkenheid beej de vastelaovend en eine finansjele opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge oét ôzze regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie verleeje jaor, weer massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe en zoë de verschillende vastelaovesactiviteite van de vereiniginge ôndersteune.

Ruud Simons (57) haet in Mestreech de Stadsacademie veur Toegepaste Kunst (ABKM) bezôch en de iërste graad docenteopleiding TEHATEX wao hae in 1986 is aafgestudeerd. Hij creëert twië- en dreejdimensionaal werk oét allerlei materiaal. Simons is in zien werk veural op zeuk nao de mentale ruumte, de ruumte die ôntsteit tösse de vorm en de beteikenis van zien kreatie. In dees mentale ruumte ôntsteit de evocatieve krach, ein subjectieve krach die beej ‘t publiek vraoge en interpretaties oprup. Simons is onder andere bekind van de corten staole part beej Domani, de "Circle of Influence" op ‘t Gelreplein in Venlo en ‘t brônze beeldje "De Vastelaoves Geis", de optochtrofee veur de winnaer van de Bliërickse optoch. Miër informatie over Ruud Simons is te vinde op www.ruudsimons.com.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 zal op Elf van Elf waere geprissenteerd. Vanaaf dan is hae auk te kaup beej de diverse vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende vastelaovesactiviteite.

Niejsarchief

30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor

Volgende evenemente