‘t Comité Giel Aerts trofee zal same mit v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus op vriédaag 14 fibberwari de 11e Giel Aerts trofee oétreike aan de winnaer/winnaers (liërlinge) van ein van de basisschoële van Venlo die ‘t winnend jeug vastelaovesleedje op ‘t Jeug Vastelaoves Leedjeskonkoer (JVLK) winne. Inkele stadsdeilvereiniging zulle de Giel Aerts Trofee adoptere en aafwisselend oétreike. 

Dit jaor zal ‘t JVLK waere gehalde op vriédaagmorge 14 fibberwari 2020 in de Venlonazaal aan de Hoëgewaeg in Venlo.

In 2009 woort de iërste Giel Aerts trofee oétgereik in de parterre van het Stadhoés van Venlo aan mevrouw Bep Aerts en eur femilie as aandinke aan de Giel Aerts. ‘t Initiatief tot vervaerdeging en oetreiking van deze trofee is tot stand gekomme door Herman Denessen, Ton Lamberts en Ben Verdellen. Zoëwaal Herman Denessen as Ton Lamberts hebbe mit Giel samegewerk mit kômposities van vastelaovesleedjes. Ben Verdellen haet aan de waalbekinde piano van Giel zangles gehad en in latere jaore beej de Vrijbuiters leedjes oét zien muzikale hand meuge zinge.

Giel Aerts waas eine persuuënlikheid en haet Venlo en Limburg ein ônmiskenbare schat aan ‘vastelaovescomposities’ naogelaote.
Wae kint neet de leedjes wie Minse wie weej, de Knapperike of Ome Wielie oét Brazilië um d’r maar ein paar te neume. Vuuël Venlose en Limburgse artiesten hebbe de leedjes van Giel Aerts allein of same mit andere schriévers meuge vertolke die op d’n daag van vandaag nog altiéd in volle iër en glorie waere gezonge en gespeuld. Wae kint Giel neet as arrangeur en begeleider van ‘de Beerbrouwers van vaat 11’ asmeide ‘t legendarische orkes ‘de Notekrakers’ die in de jaore zestig furore makde in Nederland en Duitsland.

Giel waas eine op en top muzikant, arrangeur, kômponist, teksdichter en (begeleidend) pianis.
Auk haet hae ein groët aandeil gehad as kômponis en arrangeur beej de Vruibuiters, de bekinde Venlose dialekband oét de jaore 80 en 90. Daonaeve waas Giel auk jaorelangk aktief lid pianis en arrangeur van Mannekoor kwartetvereiniging Animo oét Steyl.

Veur zien gehiéle oeuvre hebbe de initiatiefnemers gemeind um eine trofee te laote vervaerdige dae jaorliks oétgereik zal waere aan de kinder van de basisschoële die op de ein of andere wies bezig zien mit ‘t kômponere van vastelaovesleedjes en ‘t schriéve van tekste.

Deze brônze trofee beeld de in december 1993 in Venlo gestorve muzikant Giel Aerts oét, zittend in zien bekinde pose achter de piano. ‘t Ontwerp en vervaerdeging van dit baeld kump oét hand van de bekinde kunstenaer Sjer Jacobs oét Tegele.

Dit fantastisch baeldje wuurt financieel meugelik gemak door v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus die heej veur derde en letste kiër garant veur staon. Taeves is ‘t auk de allerletste kier det ‘t comité Giel Aerts Trofee dit baeldje geit oétreike.

Ben Verdellen, Ton Lamberts en Herman Denessen gaeve nao 11 jaor ‘t stökske door en hebbe einen opvolger gevônde die in de komende jaore garant staon veur de kontinuïteit van ‘de Giel’. Vors Joeccius XI van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus haet kinbaar gemak det Jocus same mit CV de Belhamels, Vg. D’n Oeles en Vg. de Wortelepin dit moeie initiatief de toekôms in zulle drage. “Dit initiatief rak twië kernwaerd van de Groët-Venlose vastelaovend: meziék en jeug. Allein al um die raeje meug dit initiatief nao 11 jaor neet verlaore gaon.”

Names ‘t comité Giel Aerts Trofee,
Herman Denessen, Ton Lamberts, Ben Verdellen en v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. de Waus

Niejsarchief

06-08-22 In memoriam: Jan Drost
02-08-22 In memoriam: Ini Engels-Cornet
31-07-22 28 inzendinge Jocus Veurselectie 2022
20-05-22 In memoriam: John Bartels
10-04-22 In memoriam Hay Kuyper
01-03-22 Jocus motto Vastelaovend 2023
25-02-22 In memoriam: Leopold Wolters
17-02-22 Vastelaoveszôndaag 13.11 oor: Kinderoptoch
08-02-22 Jocus prissenteert 74e editie van De Träöt
03-02-22 Toch nog eine nieje Jocus Prins
20-01-22 Jocus vlaggemas-aktie
17-12-21 Vastelaovend 2022: gen Prinse en georganiseerde vastelaovesaktiviteite in Venlo en Bliërick
11-11-21 Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door
04-11-21 Jocus bluuës evenement Elf van Elf aaf
19-10-21 ‘D’n Opstaeker® 2022’ ein ontwerp van Sabrina van Wijlick
16-10-21 Boeremoos paote in ‘t park
09-10-21 Indoétslaag Opus Jocus 2021
04-09-21 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2021 bekind
25-07-21 33 inzendinge veur Jocus Veurselectie
06-07-21 In memoriam: Ser Vijgenboom
13-06-21 Jocus Museum iërt Piet Camps mit tentoënstelling 'Waas geteikend'
05-05-21 Oétkomste Jocus enquête bekind
23-03-21 In memoriam: Pierre Janssen
12-03-21 Enquête toekôms vastelaovend
18-02-21 In memoriam: Funs Bisschops
16-02-21 Motto 2022
06-02-21 Podcast 'Lockdown op zölder'
31-01-21 In memoriam: d’n hiër Paul Tjen
24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)

Volgende evenemente

Kaarte bestelle