‘t Comité Giel Aerts trofee zal same mit v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus op vriédaag 14 fibberwari de 11e Giel Aerts trofee oétreike aan de winnaer/winnaers (liërlinge) van ein van de basisschoële van Venlo die ‘t winnend jeug vastelaovesleedje op ‘t Jeug Vastelaoves Leedjeskonkoer (JVLK) winne. Inkele stadsdeilvereiniging zulle de Giel Aerts Trofee adoptere en aafwisselend oétreike. 

Dit jaor zal ‘t JVLK waere gehalde op vriédaagmorge 14 fibberwari 2020 in de Venlonazaal aan de Hoëgewaeg in Venlo.

In 2009 woort de iërste Giel Aerts trofee oétgereik in de parterre van het Stadhoés van Venlo aan mevrouw Bep Aerts en eur femilie as aandinke aan de Giel Aerts. ‘t Initiatief tot vervaerdeging en oetreiking van deze trofee is tot stand gekomme door Herman Denessen, Ton Lamberts en Ben Verdellen. Zoëwaal Herman Denessen as Ton Lamberts hebbe mit Giel samegewerk mit kômposities van vastelaovesleedjes. Ben Verdellen haet aan de waalbekinde piano van Giel zangles gehad en in latere jaore beej de Vrijbuiters leedjes oét zien muzikale hand meuge zinge.

Giel Aerts waas eine persuuënlikheid en haet Venlo en Limburg ein ônmiskenbare schat aan ‘vastelaovescomposities’ naogelaote.
Wae kint neet de leedjes wie Minse wie weej, de Knapperike of Ome Wielie oét Brazilië um d’r maar ein paar te neume. Vuuël Venlose en Limburgse artiesten hebbe de leedjes van Giel Aerts allein of same mit andere schriévers meuge vertolke die op d’n daag van vandaag nog altiéd in volle iër en glorie waere gezonge en gespeuld. Wae kint Giel neet as arrangeur en begeleider van ‘de Beerbrouwers van vaat 11’ asmeide ‘t legendarische orkes ‘de Notekrakers’ die in de jaore zestig furore makde in Nederland en Duitsland.

Giel waas eine op en top muzikant, arrangeur, kômponist, teksdichter en (begeleidend) pianis.
Auk haet hae ein groët aandeil gehad as kômponis en arrangeur beej de Vruibuiters, de bekinde Venlose dialekband oét de jaore 80 en 90. Daonaeve waas Giel auk jaorelangk aktief lid pianis en arrangeur van Mannekoor kwartetvereiniging Animo oét Steyl.

Veur zien gehiéle oeuvre hebbe de initiatiefnemers gemeind um eine trofee te laote vervaerdige dae jaorliks oétgereik zal waere aan de kinder van de basisschoële die op de ein of andere wies bezig zien mit ‘t kômponere van vastelaovesleedjes en ‘t schriéve van tekste.

Deze brônze trofee beeld de in december 1993 in Venlo gestorve muzikant Giel Aerts oét, zittend in zien bekinde pose achter de piano. ‘t Ontwerp en vervaerdeging van dit baeld kump oét hand van de bekinde kunstenaer Sjer Jacobs oét Tegele.

Dit fantastisch baeldje wuurt financieel meugelik gemak door v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus die heej veur derde en letste kiër garant veur staon. Taeves is ‘t auk de allerletste kier det ‘t comité Giel Aerts Trofee dit baeldje geit oétreike.

Ben Verdellen, Ton Lamberts en Herman Denessen gaeve nao 11 jaor ‘t stökske door en hebbe einen opvolger gevônde die in de komende jaore garant staon veur de kontinuïteit van ‘de Giel’. Vors Joeccius XI van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus haet kinbaar gemak det Jocus same mit CV de Belhamels, Vg. D’n Oeles en Vg. de Wortelepin dit moeie initiatief de toekôms in zulle drage. “Dit initiatief rak twië kernwaerd van de Groët-Venlose vastelaovend: meziék en jeug. Allein al um die raeje meug dit initiatief nao 11 jaor neet verlaore gaon.”

Names ‘t comité Giel Aerts Trofee,
Herman Denessen, Ton Lamberts, Ben Verdellen en v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. de Waus

Niejsarchief

30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor

Volgende evenemente